Academia Navală "Mircea cel Bătrân" se bucură de un grad ridicat de încredere

979
1
Academia Navală
La Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (ANMB) a avut loc, ieri, festivitatea de înmânare a certi-ficatului de evaluare emis de Agenția Română de Asigurare a Calității pentru Învățământul Superior (ARACIS). În urma evaluării comisiei, ANMB a obținut calificativul "grad de încredere ridicat". La eveniment au participat studenți, cadre didactice, actuali și foști comandanți, repre-zentanți ai companiilor de shipping și crewing, rectori ai altor universități din Constanța. Certificatul i-a fost înmânat rectorului ANMB, comandor prof. univ. dr. ing. Vergil Chițac, de către președintele ARACIS, prof. univ. dr. Ioan Curtu. Alături de ei s-au mai aflat la prezidiu vicepreședintele ARACIS, prof. univ. dr. Adrian Miroiu, șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral dr. Aurel Popa, și directorul general executiv al companiei "Grup Servicii Petroliere", Fănel Hahui, care, după festivitate, a semnat un parteneriat cu ANMB. În 2008, conducerea și Senatul ANMB luau decizia de a invita comisia ARACIS pentru evaluarea programelor de studii universitare de licență existente în vederea menținerii acreditării acestora, dar și pentru evaluarea externă, pentru acreditarea unor noi programe de studii masterale. "Această activitate intensă s-a desfășurat în 2009 și a avut ca rezultat menținerea acreditării pentru șase programe de studii de licență și acreditarea a trei noi programe de studii masterale. Astăzi, oferta noastră educațională conține un portofoliu de nouă programe de studii de licență și trei specializări masterale, atât pentru Marina Militară, cât și pentru Marina Civilă, care ne individualizează în sistemul de învățământ superior", a declarat rectorul ANMB. Cea de-a doua etapă a avut loc în luna noiembrie a anului trecut, când Academia Navală a primit vizita echipei de experți de la ARACIS în vederea evaluării externe instituționale. "Am fost de acord cu recomandările incluse în raport, cu atât mai mult cu cât ele se referă la aspecte care trebuie permanent ameliorate. Ne referim la continuarea dezvoltării rețelei de parteneriate internaționale la nivelul programului de studii și creșterea numărului de mobilități ale studenților și cadrelor didactice. De asmenea, includerea în strategia Academiei ca obiectiv major a înființării unei școli doctorale", a precizat rectorul Vergil Chițac. Prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu a adus în atenție concluziile echipei ARACIS: "Am găsit aici o bază materială deosebită. Aveți discipline și programe analitice moderne, aveți o misiune bine formulată, didactic, instructiv, formativ". De asemenea, prof. Curtu le-a recomandat studenților să fie deschiși la discipline și colaborări noi.

Top articole din Cultură-Educație

Comentează știrea

CIOCIO
17 decembrie 2011
Ce contract ?

Despre ce contract este vorba? Cel semnat intre Grup Servicii Petroliere si ANMB ! Despre ce este vorba? mai multe detalii...

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 2.7038 secunde