Cu manualele predate și mediile încheiate, elevii tot mai au o săptămână până la vacanța mare

1930
Cu manualele predate și mediile încheiate, elevii tot mai au o săptămână până la vacanța mare - fondmanualescolare-1624031999.jpg
Teoretic, anul școlar 2020-2021, a fost prevăzut a se încheia la data de 25 iunie, pentru clasele non-terminale, ca urmare a prelungirii vacanței de Paște, atunci când s-a încercat „fentarea” unui nou val de Covid-19. Spunem teoretic, pentru că, practic, în săptămâna pe care o încheiem, toți elevii care mai rămăseseră prin bănci au predat manualele școlare și au situația încheiată în cataloage.

Așadar, până pe 25 iunie, la nivel declarativ, se vorbește de învățământ online. Dar săptămâna viitoare se prezintă foarte bizar, cu o singură zi de... cursuri: 21 iunie – liber Rusalii, 22 iunie - Evaluare Națională proba scrisă la limba și literatura română, 23 iunie – cursuri, 24 iunie – Evaluare Națională, proba scrisă la matematică, 25 iunie – serbare sfârșit de an școlar.Recomandările IŞJ pentru finalul de an școlar


Pentru a se asigura că finalul de an școlar nu va fi marcat de surprize neplăcute, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a făcut publice următoarele recomandări:

 Încheierea situațiilor școlare se va face conform Ordinului nr. 3108/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr 5.447/2020;

 Completarea corectă a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile ORDIN nr. 3844 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare (ORDIN nr. 3563/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3844/2016);

 Organizarea serbărilor școlare de final de an, cu respectarea strictă a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 32 din 27.05.2021, care la Art.16 – prevede ca „festivitățile organizate în spații deschise, prilejuite de terminarea anului școlar să poată fi desfășurate cu participarea elevilor și personalului didactic, precum și a aparținătorilor, dacă aceștia din urmă sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, ori prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității) în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și ministrului sănătății”. De asemenea, pentru desfășurarea acestor festivități, unitățile de învățământ vor lua toate măsurile generale de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv purtarea măștii, distanțarea fizică etc.

 Realizarea tuturor activităților SIIIR, în conformitate cu O.M.E.N 4371/13.07.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul SIIIR pentru activitățile din învățământul preuniversitar, respectiv- calendarul activităților derulate în cadrul SIIIR;

 Pregătirea și asigurarea logisticii necesare bunei desfășurări a examenelor naționale;

 Analizarea strategiei antiviolență a unității de învățământ, precum și impactul acesteia la nivelul comportamental al elevilor;

 Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar sunt reglementate prin ORDINUL pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar nr. 3637/ 12.04.2016. În cazul în care tabăra se organizează în timpul orelor de curs, în situații excepționale bine justificate, unitatea de învăţământ organizatoare va solicita aprobarea inspectoratului şcolar, căruia îi va transmite şi planul de recuperare a orelor neefectuate.


 Aplicarea cu responsabilitate a prevederilor legislative în vigoare referitoare la fenomenele de violență psihologică – bullying şi a cyberbullyingului, respectiv Legea educației naționale nr. 1/2011 și O.M.E.C. 4343/2020 Norme metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

Având în vedere intensificarea acestor fenomene, prioritară este siguranța copiilor din toate punctele de vedere. În acest sens, se impune ca toți actorii educaționali să colaboreze în prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice – bullying astfel încât să le asigurați - în continuare - elevilor, suportul socio-emoțional de care au nevoie, pentru a preveni comportamentele indezirabile și a le încuraja pe cele prosociale; Fiecare unitate de învățământ are obligația de a introduce în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) obiectivul „școală cu toleranță zero la violență”;

Pentru a face cunoscute modalitățile de intervenție în cazul de bullying, se pot afișa, în unitățile de învățământ preuniversitar, infografice accesibile tuturor copiilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar și părinților.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4419 secunde