Degrevat de norma didactică, sindicalistul Ion Popescu explică cum a rămas titular deși este pensionabil

3345
Degrevat de norma didactică, sindicalistul Ion Popescu explică cum a rămas titular deși este pensionabil - fondionpopescusindicatprofesoris-1629911997.jpg
Coincidență sau nu, după apariția în spațiul public a listei celor 114 sindicaliști din Federația Sindicatelor Libere din Învățământ degrevați, în anul școlar 2021-2022, de norma didactică parțial sau total prin ordin de ministru, liderii naționali au ieșit cu o luare de poziție... fermă, în opinia unor cotizanți fiind doar o simulare a presiunii pentru majorarea salariilor.

Trecând peste valoarea mișcării sindicale din învățământul românesc, care a dezamăgit în ultima perioadă, revenim la lista în care sunt cuprinși trei lideri constănțeni: prof. Mitică Iosif, titular al catedrei de istorie de la Liceul teoretic „George Emil Palade”, dar și de la Școala gimnazială nr. 43 „Ferdinand”, prof. Ionică Sfetcu, titular al Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Maria Montessori” (catedra de activități de preprofesionalizare) și prof. Ion Popescu, titular al catedrei de Educație pentru cetățenie democratică din cadrul Palatului Copiilor din Constanța.

Un pensionabil menţinut în activitate ca titular dovedeşte competenţă profesională deosebită

Statutul celui de-al treilea „degrevat” a stârnit nedumerirea unui cotizant constănțean dintr-o unitate școlară din mediul rural, care ne-a „interpelat” în legătură cu activitatea prof. Ion Popescu. Relativ și la faptul că vicepreședintelui Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar constănțean i-a fost validată, în luna februarie, de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, „conform hotărârii comisiei paritare” (din care face parte și prof. Popescu), menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2021-2022, având vârstă de pensionare, în baza art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie.

Înainte de a trece la explicațiile oferite de prof. Ion Popescu și pentru o mai bună înțelegere a nedumeririi cotizantului, iată ce prevăd cele două alineate citate mai sus:

„(4) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2021 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşte competenţă profesională deosebită, a obţinut calificativul «Foarte Bine» şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, poate fi menţinut în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.

(5) La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, participă şi personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021, care se încadrează în prevederile alin. (4)”.

„Nimic nu se întâmplă în procesul de învățământ fără implicarea sindicatului”

Prof. Ion Popescu, în vârstă de 65 de ani, a acceptat să răspundă, telefonic, „curiozității” cotizantului afirmând că, în baza legii, cei care au peste 25 de ani vechime și gradul I pot să-și prelungească activitatea până la trei ani cu aprobarea consiliului de administrație al unității unde sunt titulari.

- Ați mai predat la Palatul Copiilor în acești ani de când sunteți implicat în viața sindicală?

- Am fost, dar beneficiind de această degrevare, nu am predat.

- Totuși, menținerea ca titular după împlinirea vârstei de pensionare se acordă în baza unor merite...

- Într-adevăr. Dar am adus acte doveditoare de la ultima catedră, eu fiind degrevat din anul 1997, de la Școala 19 (unde a fost învățător – n.r.). Am adus din arhivă adeverințe cu calificativele „Foarte bine” pe ultimii cinci ani, certificatul de gradul I, precum și rezultatele deosebite în activitatea didactică. Acte pe care le-am depus la Palatul Copiilor, iar consiliul de administrație a analizat, a constatat că îndeplinesc condițiile și a transmis mai departe la Inspectoratul Școlar Județean, care a validat hotărârea de prelungire a activității cu un an de zile.- E adevărat că indemnizația pe care o primiți de la sindicat este mai mare decât salariul de titular de la Palatul Copiilor?


- În niciun caz. Indemnizația este stabilită de adunarea generală la conferința județeană și se validează la nivelul consiliului director al sindicatului. Evident, raportată la o evaluare a activității.

Altul este salariul pe care îl plătește ministerul pentru că facem parte din Comisia de dialog social tripartit, însemnând participări și la comisiile din Prefectură, și la primării, degrevat de activitatea didactică. Iar indemnizația de la sindicat poate să fie sau să nu fie, asta stabilesc membrii conferinței județene, respectiv toți liderii din județ.

În ceea ce privește fișa postului unui lider sindical, cu toate că nu era obligat să dea socoteală, prof. Popescu a declarat că aceasta este stabilită la nivel de minister și se intitulează „Monitorizare și evaluare a procesului de învățământ”. „Particip la toate etapele de mobilitate, toate consiliile de administrație, monitorizăm toate concursurile de titularizare, de Bacalaureat, de Evaluare la clasa a VIII-a, de numire a directorilor. Liderii sindicali trebuie să semneze dacă sunt de acord sau nu, dacă au observații care sunt consemnate, iar în situația în care nu se rezolvă ceea ce noi am consemnat trimitem la minister, care analizează. Nimic nu se întâmplă în procesul de învățământ fără implicarea sindicatului.

Lunar, noi facem un raport de activitate, îl transmitem inspectoratului, iar ISJ îl transmite ministerului”.


În finalul convorbirii, prof. Ion Popescu ne-a precizat că degrevările ministeriale se acordă în funcție de numărul membrilor de sindicat, dar și al activității din anul anterior. „Se acordă o degrevare la fiecare 2.050 de membri de sindicat, iar noi cum avem 6.400 de membri, am primit trei degrevări. Ministerul analizează activitatea noastră în evaluarea procesului de învățământ și aprobă sau nu degrevări în anul următor”. Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.4003 secunde