Inspecţii şi şedinţe de repartizare online, la concursul de titularizare 2021

540
Deşi acum sunt nevoiţi să reinventeze predarea, să găsească soluţii noi de a-i asculta pe elevi şi de a pune note, profesorii încep să se pregătească şi pentru un nou concurs de titularizare. Acesta va avea loc anul viitor, iar repartizarea pe posturi se va face în mai multe etape, după susţinerea probei scrise, programate în luna iulie.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit calendarul şi metodologia de desfăşurare a Concursului naţional de ocupare a posturilor didactice şi etapele de mobilitate pentru cadrele didactice de predare din învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2021 – 2022. Acestea au fost deja publicate în Monitorul Oficial. Deşi mare parte a documentelor şi înscrierilor vor fi transmise online, proba scrisă se pare că va avea loc în sălile de concurs, pe data de 21 iulie.

Metodologia de mobilitate a personalului didactic aprobată prin ordin semnat de ministrul Monica Anisie prevede ca inspecţiile speciale la clasă, probele practice sau orale să poată fi organizate şi în sistem online. Procedura specifică va fi elaborată la nivel judeţean, de comisia constituită de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.

Conform noii metodologii, cadrele didactice titulare care au obţinut, la concursurile naţionale sesiunile 2020 sau 2019, minimum nota 5 de repartizare, în specialitatea postului au acordul de principiu al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, au calificativul Foarte bine şi mai au cel puţin jumătate de normă didactică de predare în specialitatea postului, constituită în unităţile de învăţământ la care sunt detaşate la cerere în anul şcolar 2020 – 2021, pot beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere. De asemenea, cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au obţinut media de repartizare minimum 5 şi au acordul consiliului de administraţie al şcolii, calificativul Foarte bine, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2021 – 2022.

„Înscrierile la etapele de mobilitate, transmiterea şi preluarea contestaţiilor se pot realiza şi electronic, în sistem online, iar şedinţele de repartizare se pot organiza şi desfăşura şi în mediul online, conform procedurilor stabilite de Inspectoratul Şcolar Judeţean. Prin aceste proceduri, vor fi adaptate modalităţile de înscriere, de stabilire a prezenţei candidaţilor sau a împuterniciţilor acestora la şedinţele de repartizare, precum şi de înregistrare a opţiunilor acestora în cadrul şedinţelor de repartizare, în situaţia în care aceste activităţi se organizează şi se desfăşoară în sistem online”, explică purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Marinela Mrejeru.

Proba scrisă, pe 21 iulie 2021

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, până pe data de 10 mai, ISJ Constanţa va trebui să aibă gata lista finală reactualizată cu posturile didactice, catedrele vacante sau rezervate pentru concurs. Apoi, între 11 şi 17 mai, va avea loc înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2021, la inspectoratul şcolar. Ulterior, între 12 şi 18 mai, vor fi verificate şi avizate dosarele, de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, iar, pe 21 mai, va fi afişată lista candidaţilor înscrişi. De asemenea, va fi făcut public graficul privind susţinerea probelor practice sau orale şi a inspecţiilor speciale la clasă.

Proba scrisă a concursului este programată pe data de 21 iulie, iar rezultatele iniţiale vor fi anunţate pe 27 iulie. Timp de două zile, pe 27 şi 28 iulie, vor fi înregistrate contestaţiile, care vor fi soluţionate până pe 2 august. Rezultatele finale vor fi prezentate pe 3 august, iar pe 4 august va avea loc repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, catedrei şi a candidaţilor care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, pe posturi didactice sau catedre publice pentru angajare nedeterminată.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.5611 secunde