Revista „Analele Dobrogei” va găzdui o secțiune dedicată încoronării de la Alba Iulia

190
Revista „Analele Dobrogei” va găzdui o secțiune dedicată încoronării de la Alba Iulia - xanaleledobrogei-1642420459.jpg
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în colaborare cu Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, se regăsesc în efortul comun de editare anuală a centenarei reviste „Analele Dobrogei”, înființată în 1920 și aflată, în prezent, la seria a III-a.

Revista „Analele Dobrogei” oferă oportunități de publicare a contribuțiilor științifice relevante pentru spațiul dobrogean, național și pentru sud-estul Europei, aparținând cadrelor didactice universitare, dar și cercetătorilor români și străini din diferite specialități, ale căror preocupări vizează perioadele medievală, modernă și contemporană.

De asemenea, având în vedere împlinirea unui secol de la Încoronarea de la Alba Iulia și impactul deosebit al acestui act asupra societății românești, sub toate aspectele, inițiatorii își propun ca viitorul număr al revistei să conțină și o secțiune tematică dedicată acestui eveniment istoric.

Pentru numărul din 2022 sunt așteptate contribuții științifice și recenzii referitoare la perioadele și zonele mai sus menționate, în limbile română, engleză sau franceză, până la data de 1 mai 2022. Toate contribuțiile vor fi supuse procesului de recenzare.

 

Contribuțiile pot fi trimise la adresa de e-mail a redacției: analeledobrogei@gmail.com

Inițiată de Societatea Culturală Dobrogeană, revista prezenta încă din primul său număr, printr-un preambul semnat de către Ioan N. Roman, obiectivele culturale pe care Societatea și le propusese: „Un grup de intelectuali din Constanţa - profesori, magistraţi, avocaţi, ingineri, medici etc. - a hotărât înfiinţarea unei Societăţi numită Societatea Culturală Dobrogeană pentru a promova studiul ştiinţific al trecutului şi prezentului dobrogean, răspândind în cercuri cât mai largi aceste cunoştinţe prin ajutorul unei reviste, prin organizarea de conferinţe, şezători şi excursiuni, prin înfiinţarea de biblioteci şi prin fondarea unui muzeu regional dobrogean. (...) Din programul ce ne-am propus, îndeplinim astăzi primul punct: Revista. Ea va apare, deocamdată trimestrial, sub titlul Analele Dobrogei şi sub direcţiunea d-lui profesor Constantin Brătescu, membru corespondent al Academiei Române, a cărui activitate în tot ce se referă la Dobrogea e îndeobşte cunoscută şi al cărui nume singur e o bună chezăşie de metodă şi competenţă ştiinţifică”.
Revista a înscris în paginile ei un număr însemnat de colaboratori de prestigiu, mai cu seamă în domeniile ştiinţei, acordând însă, în acelaşi timp, o atenţie susţinută problemelor culturale, ca şi literaturii și folclorului dobrogean. Totodată, revista s-a bucurat constant și de susținere din partea autorităților publice (Prefectura și Primăria), dar și a unor instituții private (Bănci și societăți comerciale), prin acordarea de subvenții. Mutațiie politice survenite în perioada 1939-1940, generate de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și regimul comunist ce a urmat, au făcut imposibilă apariția în continuare a acestei reviste.
Numele și parte din programul „Analelor Dobrogei” va fi reluat prin apariția noii serii, cu același titlu, în anul 1995. Colegiu redacțional, compus din cercetători avizați ai culturii și civilizației dobrogene, precum Adrian Rădulescu, Enache Puiu, Doina Păuleanu, Octavian Georgescu, Actuan Murat, Gavrilă Simion ș. a., a afirmat atunci necesitatea „continuării eforturilor științifice și culturale de altă dată, de aprofundare a trecutului istoric, de analiză a problemelor economice, demografice, ecologice, culturale etc., cu care ne confruntăm în zilele noastre.” Noua serie a reunit următoarele apariții editoriale: Analele Dobrogei an I, nr.1(1995); an II, nr.1 (1996); an III, nr.1 (1997), an IV, nr. 1 (1998); an V, nr. 1, 2 (1999); an VI, nr.1 (2000); an VII, nr. 1 (2002); an VIII, nr. 1 (2005), an IX (2006-2008); an X-XIII (2009-2012).
După o întrerupere de șapte ani, în 2019 a fost lansată seria a III-a a revistei „Analele Dobrogei”, an I, nr.1. Noul Colegiu de redacție, compus din Sorin Marcel Colesniuc, Lavinia Dumitrașcu, Delia Cornea, Corina Apostoleanu, Constantin Cheramidoglu și Florin Anghel, și-a propus o apariție ritmică a revistei, precum și integrarea acestei volum în câmpul istoriografic național, răspunzând noilor cerințe științifice. Primul volum al celei de-a treia serii a reunit 23 de contribuții, precum și o secțiune dedicată recenziilor.


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2973 secunde