UMC implementează proiectul „Un viitor mai sigur pentru studenți”

237
UMC implementează proiectul „Un viitor mai sigur pentru studenți” - umc-1639410744.jpg
Miercuri, 15 decembrie 2021, ora 11.00, la Sala 710, Universitatea Maritimă din Constanța organizează o conferință de presă aferentă proiectului „Un viitor mai sigur pentru studenți”.


Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: 


Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învațamânt terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare, la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI, Contract de finațare nr. 22828/11.11.2020, cod SMIS-130366.


Proiectul are o durată de 28 luni, respectiv în perioada 12 noiembrie 2020-11 martie 2023 și se ridică la o valoare totală de 4.545.349,40 lei, din care valoare elgibilă nerambursabilă din Fondul Social European- 4.454.442,40 lei.


Obiectivul general al proiectului este: îmbunătățirea utilității sistemului educațional universitar pentru piața muncii, prin dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, în vederea creșterii numărului de absolvenți care își găsesc un loc de muncă la absolvirea studiilor universitare, asigurând un proces integrat, complet și eficient de tranziție de la școală la viața activă.


Rezultate atinse:

 Un set de principii și caracteristici aferente programului de organizare a stagiilor de practică;

 O ”Metodologie de organizare și desfășurare a programului de informare bidirecțională”

 Un set de documente tip, utilizate pentru stagiile de practică, un set de proceduri de raportare și justificare a activității de practică;


 252 de convenții de practică între partenerul angajator, student și universitate, asigurând un cadru de lucru, o colaborare benefică celor 3 părți implicate;


 Evaluarea studenților care au participat la stagiile de practică (participanții la stagiile de practică vor beneficia de competențe practice asimilate pe perioada de desfășurare a stagiului de practică)

 O procedură de raportare realizată și aplicată;

 O procedură de monitorizare realizată și aplicată;

 Un proces de diseminare implementat;

 Platforma proiectului – https://viitorsigur.cmu-edu.eu

 Un set de documente de raportare realizate – rapoarte de activitate, pontaje etc. ;

 O metodologie de desfășurare a activității sistemului funcțional de stagii de practică și tranziție de la școala la viața activă;

 Un set de formate realizat pentru fiecare document utilizat în cadrul sistemului funcțional de stagii de practică;

 Un set de materiale de prezentare realizate;

 17 contracte cadru de colaborare realizate.Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4064 secunde