2 martie 2020 – termen limită pentru depunerea declarației de inactivitate

208
2 martie 2020 – termen limită pentru depunerea declarației de inactivitate - 2martieanaf1-1582034953.jpg

Articole de la același autor

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați informează contribuabilii persoane juridice și subunități fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu au desfășurat activitate, că au obligația să depună în acest sens, la organul fiscal competent, o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până la data de 2 martie 2020, în cazul în care nu au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Declarația de inactivitate va cuprinde toate datele de identificare a entității:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa și numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comerțului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

În vederea completării declarației, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1046_2019.html.

Declarația se depune:

• prin mijloace electronice de transmitere la distanță, având atașată o semnătură electronică extinsă, prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro,

• în format hârtie și în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Nedepunerea declarației de inactivitate se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2317 secunde