Birocraţia stufoasă îngreunează vânzarea terenurilor agricole (I)

1137
Birocraţia stufoasă îngreunează vânzarea terenurilor agricole (I) - birocratiastufoasa-1606666444.jpg
Noua lege a vânzării terenurilor agricole, care a intrat în vigoare la 13 octombrie 2020 şi apoi a fost amânată până pe 15 februarie 2021, a încins spiritele atât cumpărătorilor cât şi vânzătorilor. Nu numai că a încurcat pe cei care au tranzacţii în curs, dar a îngreunat şi modalitatea în care se vor vinde terenurile agricole din extravilan. Pentru a clarifica unele bâlbe din noul act normativ, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă (OUG) nr.203/23 noiembrie 2020, care vine să facă lumină în reglementarea înstrăinării terenurilor agricole.

Legea nr.175 din 14 august 2020 a provocat discuţii aprinse cum că ar îngrădi dreptul la proprietate, încălcând o serie de prevederi constituţionale şi regulamente europene, că ar duce la prelungirea procedurilor de vânzare care ar dura aproape jumătate de an şi că ar necesita 20-30 de documente. Ei bine, dacă pentru primele acuze nu băgăm mâna în foc, pentru partea hârţogărească, lucrurile stau exact în spiritul neaoş, românesc. Ne place birocraţia şi vrem cât mai multe acte pentru orice. Suntem pe primul loc în Europa la numărul de documente solicitate de către autorităţile române şi la timpul mare de aşteptare pentru rezolvarea unor cereri. Asta se întâmplă şi în cazul tranzacţiilor cu terenuri agricole. Toţi cei care vor să vândă sau să cumpere teren agricol au o serie de obligaţii. O parte din ele au rămas valabile din vechea lege. „Acum jumătate de an am vrut să vând un teren arabil moştenit de la tata. Chiar dacă găsisem cumpărător, a trebuit să fac cum zice legea, să fiu corect.

M-am dus la primărie, am completat o cerere de ofertă de vânzare prin care aduceam la cunoştinţa preemptorilor că vând terenul. Pe lângă cerere am mai avut nevoie de oferta de vânzare şi de documentele terenului. Ce nu e bine, e că aştepţi prea mult până când te vezi cu banul în mână. Înainte te duceai cu cumpărătorul la un notar, făceai actele şi gata. Acum totul trebuie să fie pe faţă, să fii impozitat mai mult”, ne-a spus Ion Dumitrache, locuitor din comuna Cobadin.

Conform noilor reglementări ale Ministerului Agriculturii, pe lângă cererea privind afişarea ofertei de înstrăinare a terenului, vânzătorul depune la primăria, pe raza căreia se află terenul, un număr de 8 documente: copie BI/CI; copie după actul de proprietate; extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral; o copie după certificatul constatator de la registrul comerţului, în cazul vânzătorului persoană juridică; în caz de reprezentare, procură notarială; hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, dacă vânzătorul este persoană juridică; certificat de atestare fiscală eliberat de primărie; alte documente doveditoare după caz.

Obligaţiile primăriei la vânzarea unui teren

Primăria trebuie şi ea să facă o serie de demersuri. După ce se înregistrează cererea vânzătorului, în termen de 5 zile lucrătoare, are obligaţia să afişeze la sediul său, sau pe pagina sa de internet, timp de 45 de zile, oferta de vânzare. Mai mult, trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă: lista preemptorilor, copiile cererii de afişare a ofertei de vânzare şi copiile documentelor de proprietate ale terenului, procesul-verbal de afişare a ofertei şi să-l trimită în termen de cinci zile, de la data înregistrării documentaţiei, către Direcţia Agricolă Judeţeană. Apoi, primăria trebuie să notifice la domiciliu, în termen de 10 zile lucrătoare, de la data înregistrării cererii, toţi titularii dreptului de preempţiune. În cazul în care titularii dreptului de preempţiune nu pot fi contactaţi, notificarea se va face prin afişare la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei.

„Vânzarea unui teren agricol va fi îngreunată de noile prevederi legale, tocmai pentru că lista preemptorilor s-a mărit iar aşteptarea va fi de o lună de zile până când preemptorii îşi vor exprima dreptul de preempţiune”, a precizat Iolanda M., referent Primăria Cobadin.

În cazul în care, în 45 de zile, niciunul dintre preemptori nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, acesta se va vinde prin procedură directă, la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare. În ediţia de mâine a ziarului nostru veţi afla în continuare care sunt condiţiile şi regulile de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole extravilane. Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.1848 secunde