Sindicatul Portuar Român UNIREA acuză:

Dreptul constituțional la liberă asociere în sindicate este încălcat de unii angajatori din portul Constanța (II)

1289
În ediția din 28 noiembrie 2020 a ziarului „Cuget Liber” am prezentat cazul lucrătorilor portuari Fănel Șerban și Dumitru Ștefănescu, angajați la firma Pilot Agency SRL din portul Constanța, având ca obiect prestarea serviciilor de amarare (legare – dezlegare nave). Cei doi au fost concediați la scurt timp după ce s-au înscris în Sindicatul Portuar Român UNIREA. Alți colegi ai acestora au fost nevoiți să se retragă din sindicat, de teamă că ar putea să își piardă locul de muncă. În ediția de astăzi vom continua prezentarea acestui caz edificator în privința modului în care dreptul de asociere sindicală stipulat în Constituția României este respectat de unii angajatori din portul Constanța.

Sindicatul reacționează

Sindicatul Portuar Român UNIREA a reacționat și a informat Inspectoratul Teritorial de Muncă despre cele întâmplate la firma Pilot Agency SRL. Prin sesizarea nr. 233 din 21 august 2020, organizația a semnalat, printre altele, faptul că salariații care s-au înscris în sindicat au fost amenințați de angajator cu măsura concedierii, dacă nu se retrag din organizația sindicală, iIar pentru a se da un exemplu, la data de 31 iulie 2020 s-a dispus concedierea lucrătorilor Fănel Șerban și Dumitru Ștefănescu, cei doi fiind inițiatorii acțiunii de înscriere în sindicat.

Sesizarea se încheie cu solicitarea ca ITM: să analizeze cele două decizii de concediere și să aplice măsurile legale; să verifice dacă Pilot Agency SRL respectă prevederile Codului Muncii în ceea ce privește condiţiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă, modalitatea de salarizare a personalului angajat, evidenţa timpului de muncă și de odihnă. „În acest sens, am fost sesizați de către domnul Fănel Șerban că în cadrul acestui angajator sunt uzitate practici nelegale, printr-o înștiințare pe care o anexăm prezentei petiții. (…) Din cele prezentate de salariați reiese faptul că o parte din drepturile salariale sunt plătite la negru, fără a fi evidențiate și fără a se plăti taxe și impozite. Ocazional se aduc salariați din cadrul altor societăți care prestează muncă la negru”, se arată în petiția sindicatului.

ITM, control inopinat la Pilot Agency SRL

Inspectoratul Teritorial de Muncă a dat curs petiției și, a efectuat un control inopinat la Pilot Agency SRL. Inspectorii au constatat că firma are doar 17 salariați, sub nivelul de 21 de angajați, de la care legea impune obligativitatea negocierii colective (deși în bilanțul financiar-contabil pe anul 2019, figurează un număr mediu de 23 de salariați). În privința concedierii lucrătorilor Fănel Șerban și Dumitru Ștefănescu, ITM i-a comunicat sindicatului, prin adresa nr. 933/19765 din 15 septembrie 2020 că „atributul emiterii deciziei de încetare a contractului individual de muncă aparține exclusiv angajatorutui, instanța de judecată fiind singura în masură să dispună anularea acesteia și repunerea părților în situația anterioară.”

ITM menționează că în deciziile de încetare a activității celor doi angajați, Pilot Agency SRL a menționat următoarele motive: „reducerea volumului de activitate al angajatorului ca urmare a scăderii traficului de mărfuri la nivel global (deci pe plan mondial, nu în portul Constanța – n.n.) datorită panderniei de coronavirus, dificultățile economice cauzate de reducerea încasărilor financiare ale societății de la începutul pandemiei, estimarea menținerii la un nivel scăzut atât al activității societății, precum și al venituritor financiare ale societății.”

Se pune întrebarea dacă motivul invocat de Pilot Agency SRL pentru concedierea celor doi lucrători este real. Datele de bilanț finaciar contabil publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice demostrează că firma Pilot Agency SRL, înființată pe data de 6 octombrie 1997, cu un capital subscris și vărsat de 1.000 de lei, are o activitate profitabilă. An de an, în intervalul 2014 – 2019 a avut rezultate pozitive, reușind să obțină, în această perioadă, un profit net de 3.770.438 lei. Cel mai mare profit net, respectiv 1.119.427 lei, l-a avut în 2019. Anul trecut, firma a declarat venituri totale de 2.453.462 lei și un număr mediu de personal 23 de salariați, înregistrând o productivitate a muncii de 106.672 lei pe salariat, superioară celei realizate de unele firme de operare portuară.

Având în vedere bunăstarea de care se bucură societatea în scriptele contabile și faptul că, potrivit datelor oficiale prezentate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, traficul de mărfuri din portul Constanța s-a redus cu doar 7,69%, în primele zece luni ale acestui an față de aceeași perioadă din 2019 (care a fost un an record), este greu de acceptat argumentul oficial invocat pentru concedierea celor doi lucrători.

O sancțiune… blândă

Inspectorii ITM au constatat că: „angajatorul nu a ținut evidența orelor de muncă prestate de salariați pentru perioada 1 ianuarie 2018 - 31 august 2020, încălcând astfel, prevederile art. 119 din Codul Muncii republicat și modificat (…), motiv pentru care acesta a fost sancţionat contravențional cu amendă conform art. 260, alineatul 1, litera m, Codul muncii republicat și s-a dispus măsura cu caracter permanent în acest sens.” Angajatorul a scăpat foarte ieftin, dacă ținem cont de faptul că amenda prevăzută la articolul respectiv este între 1.500 lei și 3.000 lei.

ITM nu s-a obosit să verifice afirmațiile lucrătorului Fănel Șerban privind plățile ilegale și munca „la negru”, prin discuții cu colegii de muncă ai acestuia, mulțumindu-se doar cu documentele puse la dispoziție de angajator. Instituția și-a motivat procedura astfel: „Precizăm că inspectorii de muncă efectuează controale exclusiv pe baza documentelor puse la dispoziție de către angajator, care poartă întreaga răspundere cu privire la legalitatea și corectitudinea acestora.”

Altfel spus, ITM Constanța ne lasă să înțelegem că nu poate descoperi munca la negru și plățile ilegale decât dacă angajatorii i se spovedesc în scris, producând documete în acest sens. (Va urma)Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2858 secunde