Ancheta „Cuget Liber”

Navele străine își fac de cap în zona economică exclusivă a României la Marea Neagră (I)

2654
Navele străine își fac de cap în zona economică exclusivă a României la Marea Neagră (I) - navelestraineisiifacdecapinzonae-1605552052.jpg

Articole de la același autor

• Instituțiile statului român nu le controlează

Potrivit informației obținută în exclusivitate de ziarul „Cuget Liber”, de la începutul anului 2020 și până în prezent, în zona economică exclusivă a României în Marea Neagră au avut loc transbordări de produse petroliere de pe nave înmatriculate sub diferite pavilioane pe nave cu pavilion Ucraina.

Pentru cei ce nu știu, trebuie precizat faptul că, potrivit Legii nr. 17 din 1990, zona economică exclusivă a României este instituită în spațiul marin al țărmului românesc la Marea Neagră, situându-se dincolo de limita apelor mării teritoriale și adiacent acestora, până la circa 200 mile marine. În respectiva zonă, România își exercită drepturile suverane și jurisdicția asupra resurselor naturale ale fundului mării, subsolului acestuia și coloanei de apă de deasupra, precum și în ceea ce privește diferitele activități legate de explorarea, exploatarea, protecția, conservarea mediului și gestionarea acestora.
Un potențial pericol

Faptul că în zona economică exclusivă a României se fac transbordări de produse petroliere între nave reprezintă un potențial pericol pentru mediul marin, existând riscul deversării accidentale de hidrocarburi în apele mării și de poluare a zonei costiere a țării noastre. În plus, astfel de operațiuni reprezintă o metodă de ocolire a legislației vamale, a obligațiilor fiscale. Nu în ultimul rând, în spatele unor fapte comerciale „nevinovate” se pot ascunde unele extrem de grave: trafic de arme, de materiale interzise ori de droguri.

Pentru astfel de situații, articolul nr. 27 din amintita lege precizează că jurisdicția penală a României se aplică și în cazul încălcării prevederilor cu privire la zona economică exclusivă a României de către persoane îmbarcate la bordul navelor străine folosite în scopuri comerciale, dacă faptele sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracțiuni.

În privința operațiunilor de transbordare a produselor petroliere de la o navă la alta, Ordinul ministrului Transporturilor nr. 941 din 2010, prin care se pun în aplicare rezoluțiile adoptate de Organizația Maritimă Internațională privind protecția mediului marin, este cât se poate de clar: navele implicate în astfel de operațiuni, în zona economică exclusivă a țării noastre, trebuie să notifice statul român cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea lor, ce operațiuni sunt planificate. Mai mult, trebuie să prezinte o serie de informații referitoare la acestea, așa cum sunt detaliate în convențiile internaționale. Se precizează că instituția care răspunde de aplicarea prevederilor OMT nr. 941 din 2010 este Autoritatea Navală Română.

Un alt act normativ, HG nr. 1232 din 2000 prevede că orice tanc petrolier sub pavilion străin, care transportă mai mult de 2.000 de tone de hidrocarburi în vrac ca încărcătură și tranzitează zona economică exclusivă este obligat să dețină o asigurare sau o altă garanție. Scopul acestei măsuri este acela de a putea fi acoperite daunele în cazul producerii unei poluări. Firesc, autoritatea statului român trebuie să vegheze ca această prevedere să fie respectată.ANR a fost informată

Pornind de la cele aflate pe surse, în baza Legii nr. 544 pe 2001 privind liberul acces la informații de interes public am solicitat Autorității Navale Române, Gărzii de Coastă și Direcției Generale a Vămilor să îmi confirme dacă faptele sunt reale și să îmi precizeze: câte astfel de operațiuni au avut loc în acest an, numele navelor implicate, dacă autoritățile au efectuat controale la bordul navelor, dacă au fost constatate cazuri de poluare, ce sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea legii ori în cazurile de poluare și dacă au fost notificate statele de pavilion ale navelor.

Prin adresa nr. 101022 din 6 noiembrie 2020, conducerea Autorității Navale Române, după ce citează o serie de prevederi legale referitoare la competențele instituției, mai puțin OMT nr. 941 din 2010, afirmă negru pe alb: „ANR nu este abilitată de lege pentru a efectua constatări și a aplica sancțiuni în zona economică exclusivă”.Mai departe, se precizează că ANR nu a primit sesizări privind eventuale poluări cu produse petroliere, nici prin sistemul de supraveghere a poluării cu produse petroliere, nici prin sistemul de supraveghere prin satelit CleanSeaNet sau prin notificări venite din partea unor nave sau aeronave.

În schimb, ANR recunoaște că a fost notificată de către Polița de Frontieră despre „presupuse activități efectuate de nave în derivă în zona economică exclusivă. Din raportările comandanților la interogările făcute prin radio de către Poliția de Frontieră a reieșit faptul că aceste nave își transferau combustibil pentru uz propriu, operațiune care nu presupune o informare prealabilă a statului român. În consecință, nu a fost necesară notificarea statului de pavilion.” 


(Va urma)Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3176 secunde