Documentar "Cuget Liber"

Care sunt drepturile, obligațiile și riscurile acționarilor minoritari din firmele listate pe Bursă

2375
Care sunt drepturile, obligațiile și riscurile acționarilor minoritari din firmele listate pe Bursă - caresuntdrepturile-1442503103.jpg
Modelul acționarului unic domină de 25 de ani mediul de afaceri românesc. Valurile succesive de privatizări ale companiilor de stat au fost urmate de un proces de concentrare a acțiunilor în mâinile unui număr mic de persoane, iar firmele înființate de la zero au în marea lor majoritate un asociat sau un număr redus de acționari ori asociați.

În anumite etape ale evoluției societăților comerciale, concentrarea puterii decizionale în mâinile unui număr mic de persoane prezintă o serie de avantaje. Ulterior, pe măsură ce unitățile economice cresc, aceasta se transformă într-un dezavantaj.

Pentru dezvoltarea unei companii este nevoie de "sânge" proaspăt în structura acționariatului, de oameni care să vină cu bani, dar și cu idei novatoare. Într-un cuvânt, trebuie renunțat la modelul acționarului unic. Evident, o asemenea schimbare se face cu grijă și cu măsură.

Una dintre cele mai bune căi pentru atragerea de acționari și resurse financiare este listarea companiilor pe piața de capital și emiterea de acțiuni, care să fie oferite la vânzare.

Creșterea numărului acționarilor aduce în discuție drepturile, obligațiile și riscurile acestora, ce trebuie bine cunoscute de cei care se implică în afaceri. La solicitarea unor cititori ai ziarului "Cuget Liber", vom face o trecere în revistă a acestora.

Drepturile acționarilor unei companii listate la bursă sunt următoarele:

- dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor. Orice acțiune plătită dă dreptul la vot, dacă prin actul constitutiv nu este prevăzut altceva;

- dreptul de a vota și de a cenzura deciziile consiliului de administrație;

- dreptul de exercitare a dreptului de preferință. Poate fi exercitat când se emit noi acțiuni sau obligațiuni convertite în acțiuni;

- dreptul de a fi informat cu privire la hotărârile AGA;

- dreptul de a participa la beneficiile societății (de a primi dividende);

- dreptul de a se retrage din companie în urma unor schim-bări cu care acționarul nu este de acord. În acest caz, acționarul are drep-tul de a solicita cumpărarea participației de către companie. Acest drept se poate exercita în maxim 30 de zile de la publicarea în "Monitorul Oficial" a hotărârii AGA;

- dreptul de a convoca AGA de către acționarii care singuri sau în comun dețin 5% din acțiuni. De aseme-nea, aceștia pot introduce noi puncte pe ordinea de zi;

- dreptul de a acționa compania în Justiție, atunci când acționarul este nemulțumit de o hotărâre;

- dreptul de a-i sesiza pe cenzori sau auditorii financiari, în cazul în care consideră că există nereguli, societatea fiind obligată să îi răspundă;

- dreptul de a primi registrele societății. Acționarii au dreptul de a cere orice document din cadrul registrelor companiei. Companiile listate pe bursă sunt obligate să publice, pe site-ul pieței de capital și pe pagina proprie de Internet, informațiile financiare;

- dreptul de a cere menționarea luărilor de cuvânt ale acționarilor în procesul verbal al AGA;

- dreptul de a cere și primi procesul verbal la finalul AGA;

- dreptul acționarilor care singuri sau împreună dețin 10% din acțiuni să solicite consiliului de administrație anumite rapoarte speciale;

- dreptul de a solicita AGA revocarea administratorilor printr-o acțiune în răspundere;

- dreptul de a lansa o contraofertă de preț pentru oferta publică existentă;

- dreptul de a solicita și primi prospectul ofertelor publice;

- prin statutul societății se pot stabili și alte drepturi, printre care și acela ca, pentru o participație de un anumit nivel (să spunem de 20%), acționarul sau grupul de acționari să aibă un reprezen-tant în consiliul de administrație;

Obligațiile acționarilor sunt următoarele:

- obligația de a plăti acțiunile;

- obligația de a raporta deținerile ce depășesc 5% din acțiuni;

- obligația de a cere aprobarea CNVM pentru realizarea unei oferte publice;

- obligația de a lansa o ofertă publică de preluare, dacă deținerile depășesc 33% din acțiuni;

- obligația de a plăti impozit pentru tranzacțiile efectuate.

Principalele riscuri ale acționarului minoritar pe piața de capital, așa cum au fost identificate de Societatea de Avocați "Duțescu și Asociații" sunt următoarele:

- riscul exproprierii. Acționarii minoritari pot pierde dreptul de proprietate asupra acțiunilor în schimbul unei valori infe-rioare prețului real. Acest lucru se poate întâmpla când acționarul majoritar deține mai mult de 95% din acțiuni;

- riscul diluării (scăderii ponderii sau valorii) participațiilor, prin majorarea capitalului, emiterea de obligațiuni convertibile în acțiuni, fuziune, vânzarea unei părți importante din active la prețuri inferioare valorii de piață;

- imposibilitatea înstrăinării acțiunilor (prin ieșirea societății de la tranzacționare);

- riscul neparticipării la profitul obținut de societate (când AGA decide rein-vestirea lui sau includerea în rezerve);

- riscul scăderii valorii acțiunilor din cauza operațiunilor desfășurate de administratorii și directorii societății.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2773 secunde