Cine și cum completează formularul fiscal 207

314
Cine și cum completează formularul fiscal 207 - cinesicum-1487006863.jpg
Ca urmare a numeroaselor întrebări primite de la contribuabili în ceea ce privește completarea formularului 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți", pentru veniturile aferente anului 2016, ANAF precizează următoarele: 


Pentru anul 2016, plătitorii de venituri către nerezidenți care au efectuat reținerea la sursă a impozitului au obligația depunerii formularului 207. Veniturile pentru care trebuie completat acest formular sunt:
- venituri din dividende;
- venituri din dobânzi;
- venituri din redevențe; 
- venituri din comisioane; 
- venituri din activități sportive și de divertisment; 
- venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române; 
- venituri din servicii prestate de persoane nerezidente; 
- venituri obținute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
- venituri obtinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane nerezidente;
- venituri din lichidarea unei persoane juridice române, realizate de persoane nerezidente;
- venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident.
De asemenea, în formular, se înscriu și veniturile scutite de impozitul pe veniturile obținute din România, potrivit Codului fiscal sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, respectiv:
- venituri din dobânzi; 
- venituri obținute din tranzacțiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, venituri obținute din tranzacționarea titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de catre unitățile administrativ/teritoriale și venituri obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către Banca Națională a României;
- venituri din dividende ;
- venituri din premii ;
- venituri din redevențe ;
- venituri din activități de consultanță;
- venituri realizate ca urmare a participării în alt stat la un joc de noroc, ale cărui fonduri de câștiguri provin și din România.
Nu este necesară înregistrarea fiscală în cazul persoanelor fizice române, care nu mai au domiciliul în România, dar care prezintă un document doveditor al codului numeric personal deținut. 
Pentru persoanele nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reținut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit. 
În ceea ce privește actele necesare obținerii codului de identificare fiscală, se poate consulta Circulara privind înregistrarea fiscală a unui nerezident de către un plătitor de venit, care se regăsește la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/A_VAD_1270_09_12_2016.pdf
Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență care poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Este recomandat ca, la completarea declarației să se verifice site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea utilizării ultimei versiuni a programului de asistență, disponibilă la adresa de internet: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/207.html 
Termenul limită de depunere a formularului 207 pentru anul 2016 este data de 28 februarie 2017.
Informații suplimentare se pot obține:


- apelând Biroul central de asistență telefonică a contribuabililor la nr. de telefon 031.403.91.60;
- de la birourile pentru asistența contribuabililor din cadrul administrațiilor finanțelor publice. (I.T.C.)


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Sâmbătă, 11 Februarie 2017
Stire din Economie : Pulsul economiei românești
Pagina a fost generata in 0.7068 secunde