Cum procedăm dacă avem neclarități privind factura de electricitate și gaze?

1219
Cum procedăm dacă avem neclarități privind factura de electricitate și gaze? - fondcumprocedamdacaavemneclarita-1642185571.jpg
La această întrebare, răspunsul este oferit de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Clienții finali care au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuție pentru clarificări, acesta având obligația transmiterii unei explicații clare și ușor de înțeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.

În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanței de judecată.

ANRE le recomandă clienților finali de energie electrică și gaze naturale următoarele:

- să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică și de gaze naturale;

- să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis;

- să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat și ulterior regularizarea acestuia;

- să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor, tarifelor. Dacă aceste modificări nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită perioada de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanța de judecată.

ANRE precizează că, în cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 de lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de cinci zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este la dispoziția clienților finali cu informații privind liberalizarea piețelor de energie, procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale, precum și facturarea energiei electrice și a gazelor naturale. Informațiile se obțin la numerele de telefon 0374554265 și 0219782. De asemenea, consumatorii pot depune petiții on-line la adresa http://www.anre.ro/ro/contact/depunerea-unei-petitii.Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3873 secunde