X

Industriile culturale și creative furnizează 7,5% din locurile de muncă ale Uniunii Europene

182
• 12 milioane de lucrători comunitari muncesc în acest sector

• Finanțare europeană pentru IMM-urile și microîntreprinderile „culturale și creative”


Știți ce se înțelege prin „industrii culturale și creative”? Noțiunea este de dată recentă și desemnează afacerile legate de: arta spectacolului, artele vizuale, promovarea patrimoniului cultural, industria cinematografică, televiziune și radio, publicații, noile mijloace media, muzică, jocurile video, arhitectură și design, creația de modă și publicitate. Apariția noului concept demonstrează că furnica lui La Fontaine este tot mai mult nevoită să împartă lumea cu greierele.Eliberarea creativității


Industriile culturale și creative au luat o amploare extraordinară în societatea post industrială, a cărei putere este dată de tehnologiile informaționale și de comunicare, dar și de sectorul serviciilor.

Sub impactul IT&C, vechea industrie a loisir-ului, a timpului liber s-a diversificat și s-a democratizat, ieșind tot mai mult de sub dominația marilor companii, pentru a fi acaparată de IMM-uri.

Procesul a condus la eliberarea creativității și ingeniozității, la spargerea multor tipare, la nașterea de afaceri noi, legate de interesele culturale, de cunoaștere, informare și de timp liber ale indivizilor umani.

Dinamism de invidiat

La nivelul Uniunii Europene, industriile culturale și creative asigură peste 12 milioane de locuri de muncă cu normă întreagă, ceea ce reprezintă 7,5% din forța de muncă a Uniunii Europene. Ele contribuie cu aproximativ 509 de miliarde de euro la produsul intern brut comunitar, rezultat apreciat ca fiind mai bun decât cel al altor industrii manufacturiere.

Pe de altă parte, această ramură economică se caracterizează printr-un dinamism de invidiat, dezvoltându-se mai rapid decât majoritatea sectoarelor economice. Iată, conform documentului intitulat „Cartea albă a sectoarelor culturale și creative din România”, elaborat în 2016, din inițiativa cancelariei primului ministru, în intervalul 2011 – 2015, numărul firmelor private din sectorul cultural și creativ din țara noastră a crescut de la 42.009 la 60.963, iar cifra lor de afaceri a urcat de la aproximativ 6 miliarde de euro la aproape 10 miliarde de euro. Cele mai mari cifre de afaceri și cea mai mare creștere au avut loc în sectorul IT, software și jocuri electronice, urmat de sectorul de carte și presă, publicitate și audio-vizual, media și artele vizuale.

Programul „Europa creativă”

Sprijinul UE pentru sectoarele culturale și creative se realizează prin intermediul programului „Europa creativă”. Iată, în ediția din 2014-2020 a acestuia, au fost oferite peste 13.000 de granturi, fiecare dintre ele fiind în beneficiul mai multor organizații. Au fost cofinanțate 647 de proiecte de cooperare culturală între 3.760 de organizații din întreaga Europă, formarea a peste 16.000 de profesioniști, dezvoltarea și distribuirea a peste 5.000 de filme, exploatarea a 1.144 de cinematografe și traducerea a 3.500 de cărți în întreaga Europă.

Crește finanțarea europeană

Anul acesta a fost lansată ediția 2021 – 2027 a programului, care are alocat un buget total de 2,4 miliarde de euro, mai mare cu 63% în comparație cu bugetul precedent.

„Peste 8 milioane de persoane din întreaga UE sunt implicate într-o activitate culturală. Cultura nu cunoaște frontiere și nici naționalități. Arta reprezintă o fereastră înspre lume și contribuie la construirea de punți între oameni. Într-o perioadă în care muzeele, cinematografele, siturile de patrimoniu cultural și teatrele încep să se redeschidă, doresc să reiterez sprijinul Comisiei pentru sectoarele culturale și creative. Cu un buget majorat, Europa creativă va depune eforturi pentru a consolida redresarea sectoarelor, promovând în același timp imensa diversitate și creativitate pe care acestea o oferă”, declara, la lansarea programului, Mariya Gabriel - comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret.

Printre acțiunile acoperite de programul Europa creativă se numără:

- Un sistem de sprijinire a traducerii operelor literare și a dezvoltării parteneriatelor în domeniul editorial;

- Premiile UE în domeniile literaturii, muzicii, arhitecturii și patrimoniului cultural, precum și inițiativele „Capitalele europene ale culturii” și „Marca patrimoniului european”;

- Consolidarea accesibilității și vizibilității operelor audiovizuale europene dincolo de platforme și frontiere;

- Laboratorul pentru inovare creativă;

- Încurajarea abordărilor inovatoare în ceea ce privește crearea, distribuția și promovarea conținutului în diferite sectoare;

- Promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului și a libertății ca valori europene.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.482 secunde