Info fiscalitate: ultimul termen pentru depunerea declarației 221

258
3
Info fiscalitate: ultimul termen pentru depunerea declarației 221 - infofiscalitate-1462899791.jpg
Termenul limită de depunere a declarației 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit" pentru anul fiscal 2016 este data de 25 mai 2016.

Obligația de depunere a formularului revine contribuabililor - persoane fizice care realizează venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

- cultivarea produselor agricole vegetale;

- exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;

- creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligațiile declarative revin asocierii și se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

Declarația nu se depune de către:

- persoanele fizice, membrii asocierilor fără personalitate juridică ce dețin cu orice titlu suprafețe de teren destinate producției agricole, pentru cele necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee și leguminoase pentru producția de masă verde, destinate furajării animalelor deținute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit și a veniturilor neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului cu produse vegetale și suprafețe eligibile, precum și animale, nr. capete (nr. familii de albine);

- contribuabilii care obțin venituri din activități agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit, precum și pentru veniturile obținute din valorificarea produselor agricole în altă modalitate decât în stare naturală. Aceste venituri se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II   "$%í– "Venituri din activități independente";

- contribuabilii care obțin venituri din valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, a produselor capturate din fauna sălbatică, venituri obținute din exploatarea pășunilor și fânețelor naturale, precum și din valorificarea masei lemnoase în volum de maximum 20 mc, an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate (aceste venituri nu sunt venituri impozabile);

- contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor supuse impunerii potrivit prevederilor Cap. IV "Venituri din cedarea folosinței bunurilor" al Titlului IV "Impozitul pe venit" din Codul fiscal;

- contribuabilii care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea în mod individual, în limitele neimpozabile. Suprafețele de teren, animalele respective sunt considerate, din punct de vedere fiscal, ca fiind incluse în patrimoniul personal. În cazul contribuabililor care obțin venituri din activități agricole și își desfășoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere;

- contribuabilii care obțin venituri din silvicultură și piscicultură, supuse impunerii potrivit prevederilor Cap II – "Venituri din activități independente";

- contribuabilii care obțin venituri din activități agricole impuse pe bază de normă de venit, dacă veniturile sunt realizate după data de 25 mai și până la sfârșitul anului fiscal respectiv.

Declarația se depune la organul fiscal competent până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs și privește suprafețele cultivate, capetele de animal, familiile de albine deținute la data declarării.

În cazul contribuabililor, asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declarația pentru anul în curs, după data de 25 mai, informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate, capetele de animale, familiile de albine deținute la data de 25 mai.

Contribuabilii, asocierile fără personalitate juridică care au depus declarația 221 pot depune o nouă declarație pentru anul în curs, până la data de 25 mai a anului respectiv, în situația modificării structurii suprafețelor destinate producției agricole vegetale, numărului de capete de animale, familii de albine.

Modificarea structurii suprafețelor destinate producției agricole vegetale, numărului de capete de animale, familiilor de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

Declarația 221 se depune la organul fiscal competent în format hârtie, la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În situația în care activitatea se desfășoară în mod individual, organul fiscal competent este:

a) organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa de domiciliu, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

În situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, declarația se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidența fiscală;

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului sau poate fi descărcată de pe portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secțiunea Formulare fiscale, Toate formularele cu explicații.

Contribuabilii, Asocierile fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole pentru care venitul se stabilește pe bază de norme de venit și dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale, animale în localități, județe diferite vor opta pentru stabilirea localității, județului sau localităților, județelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale, animale. Opțiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a declarației privind veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit.

Normele anuale de venit pentru activități agricole desfășurate individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, aplicabile în anul fiscal 2016, sunt afișate pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, portalul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați, Asistență contribuabili, Informații curente, Informații utile, Norme de venit sau la adresa de internet: http:, , static.anaf.ro, static, 10, Galati, gl1_176.pdf.

Plata impozitului anual și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit conform deciziei de impunere anuală emise de organul fiscal competent se efectuează în două rate egale, astfel:

- 50% până la data de 25 octombrie inclusiv,

- 50% până la data de 15 decembrie inclusiv.

Comentează știrea

qicfTSLswPmBcs
28 noiembrie 2016
xJgqsdORnUw

4G2BRB ixhddjxfowcq, [url=http://xmwccjfvxsus.com/]xmwccjfvxsus[/url], [link=http://gsgeorrnxxsm.com/]gsgeorrnxxsm[/link], http://cccmkwuvaijb.com/

DlYdLLGlTBUJSCx
28 noiembrie 2016
iZFIkpGFJTyErIew

UVUpFP zhbvxplfuazb, [url=http://cndncbshnhag.com/]cndncbshnhag[/url], [link=http://wbbrdimaumwo.com/]wbbrdimaumwo[/link], http://diiqtrjrvcae.com/

adInTogXZGpMKa
25 ianuarie 2017
vtdvUtMU

amJWwv xnkezxyjcghk, [url=http://gpsqiblsjwef.com/]gpsqiblsjwef[/url], [link=http://lbxccdzyalpr.com/]lbxccdzyalpr[/link], http://nkxtsddqgxfg.com/

Pagina a fost generata in 0.8121 secunde