Infrastructura energetică a portului Constanța va fi extinsă și modernizată

2008
• Investiție de 113,390 milioane de lei, cu finanțare europeană

Evoluția omenirii sau a unei țări poate fi descrisă printr-un singur indicator: consumul de energie electrică. El surprinde perioadele de creștere și de criză economică, decalajele de dezvoltare între diferite regiuni și țări ale lumii.


Consumul de curent electric ne spune chiar și în ce stadiu de evoluție tehnologică se află societatea respectivă: cât de mult au pătruns mecanizarea, cibernetizarea și robotizarea în economia ei, care este raportul dintre forța omului și cea a mașinii în procesul de producție.

Teoria este valabilă nu doar în plan macro, ci și la nivel mediu sau micro. Iată, în decurs de un deceniu, consumul de energie electrică al portului Constanța a crescut cu 64,22%, de la 47.496 Mwh, în 2001, la 78.000 Mwh, în anul 2020.

În perioada respectivă, au avut loc mari investiții, care au dus la creșterea capacităților de operare portuară și a volumului activității, îndeosebi în sectorul cerealier. Drept urmare, traficul de mărfuri din portul Constanța a înregistrat un salt de 68.99%, de la 34,4 milioane de tone, în 2001, la recordul de 58,132 milioane de tone atins în 2019.

După cum puteți observa, stimați cititori, evoluția consumului de energie electrică o reflectă fidel pe cea a volumului de mărfuri manipulate.

Rețea energetică uzată fizic și moral

Distribuția energiei electrice către consumatorii portuari este efectuată de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, prin Sucursala Energetică Port, care efectuează activitățile de exploatare și reparații ale instalațiilor de distribuție a energiei electrice către consumatorii portuari.

În prezent, furnizarea energiei electrice în zona de nord a portului Constanța se realizează la tensiunea de 6 kV, printr-o rețea de distribuție cu un grad avansat de uzură. În portul Constanța Sud, distribuția energiei electrice se face prin rețele electrice subterane de 20 kV, iar posturile de transformare 6/0,4 kV, respectiv 20/0,4 kV, sunt în mare parte învechite, uzate fizic și moral. Ca urmare, CNAPMC a decis să modernizeze infrastructura de distribuție a energiei electrice.

Proiectul de investiții

În cadrul proiectului de investiții se propune: „Înlocuirea în totalitate a echipamentelor de pe medie tensiune/joasă tensiune din posturile de transformare existente cu echipamente noi, în conformitate cu standardele actuale de performanță și siguranță cu funcționare pe partea de medie tensiune la 20 kV, obiectivul final al beneficiarului fiind trecerea întregii rețele de distribuție a energiei electrice RED de la tensiunea de lucru 6 kV la tensiunea de 20 kV. (…) Pentru a putea realiza trecerea rețelei electrice de distribuție de la tensiunea de 6 kV la tensiunea de 20 kV, având în vedere că stațiile de transformare existente Port I și Port II sunt în proprietatea E-Distribuție Dobrogea, se propune realizarea unei stații de transformare noi 110/20 kV, denumită Port VI, din care să poată fi preluați consumatorii portuari existenți alimentați din cele două stații de transformare ale operatorului de distribuție (SNC – Port I și Port II).”

Potrivit proiectului de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, valoarea totală a acesteia (inclusiv TVA) este de 113.390.408,44 lei, durata de execuție fiind de 32 de luni. Finanțarea se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și de la bugetul de stat.

Obiective urmărite

Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice din portul Constanța va permite:

- trecerea întregii rețele de distribuție a energiei electrice RED de la tensiunea de lucru de 6 kV la tensiunea de 20 kV;

- mutarea punctului de delimitare a RED față de rețeaua operatorului E-Distribuție Dobrogea pentru consumatorii din portul nou și portul vechi, care în prezent este la nivelul medie tensiune, la nivelul înaltă tensiune, fapt ce va permite distribuția de energie electrică cu pierderi mai mici;

- creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor;

- reducerea consumului propriu tehnologic;

- dezvoltarea sistemului SCADA care oferă posibilitatea conducerii prin dispecer a instalațiilor electrice;

- upgradarea și extinderea sistemelor de telegestiune a energiei electrice existente, fapt ce va permite monitorizarea tuturor sistemelor de măsurare a consumurilor de energie electrică activă, reactivă (inductivă și capacitivă), precum și putere electrică pe liniile electrice și la toți consumatorii din zona de nord a portului Constanța.Bază sigură pentru viitoarele investiții


Pornind de la această bază energetică sigură și eficientă, agenții economici portuari vor putea continua să investească în noi capacități de depozitare și operare a mărfurilor. Totodată, se creează posibilitatea alimentării navelor cu energie electrică de la uscat.

„Portul Constanța este parte în proiectul EALING, care se referă la posibilitatea alimentării navelor prin surse de energie electrică de la țărm, pe timpul staționării în porturi. Noi vom face eforturi să îl implementăm. Pentru nave va fi avantajos să se conecteze la punctele de alimentare cu energie electrică de la cheu. Acesta este de altfel unul dintre motivele pentru care realizăm modernizarea infrastructurii energetice a portului Constanța. Instalațiile electrice sunt foarte vechi, datând din anii ’60 – ’70. Trebuie înlocuite cu altele noi, moderne”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Florin Goidea - directorul general al CNAPMC.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2692 secunde