Lucrări de cadastru gratuite pentru populație

3620
Lucrări de cadastru gratuite pentru populație - lucraridecadastrugratuitepentrup-1637349124.jpg
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară oferă finanțare pentru noi categorii de imobile în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023. Totodată, a redus termenele pentru anumite etape din cadrul procesului de înregistrare sistematică a imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară. Noile măsuri sunt prevăzute de Legea nr. 264/2021 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și au drept scop accelerarea lucrărilor derulate prin program, gratuit pentru cetățeni.

De asemenea, agenția cofinanțează lucrările de întocmire a planurilor parcelare, care vor fi coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare și inițiate de unitățile administrativ-teritoriale.

Măsura are ca scop deblocarea și accelerarea procesului de retrocedare a proprietăților și, prin urmare, accelerarea înregistrării sistematice a proprietăților.

Totodată, agenția acordă gratuit acces online la seturile de date administrate, în funcție de disponibilitatea datelor în format electronic, notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, persoanelor fizice și juridice autorizate să efectueze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, experților judiciari, instituțiilor și autorităților publice, precum și altor entități care îndeplinesc un serviciu public, în scopul îndeplinirii atribuțiilor acestora.Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2358 secunde