Navigatorii europeni vor avea o mai mare libertate de circulație pe piața shipping-ului comunitar

3213
Navigatorii europeni vor avea o mai mare libertate de circulație pe piața shipping-ului comunitar - navigatoriieuropenivoravea-1560114490.jpg
Circulația navigatorilor comunitari pe piața shipping-ului european va fi pe deplin liberalizată pe viitor. Marinarii europeni nu vor mai întâmpina piedici și obstacole birocratice, nu vor mai fi plimbați de la Ana la Caiafa de autoritățile dintr-o țară sau alta, care nu vor să le recunoască brevetele, certificatele de capacitate, carnetele de marinar și actele medicale. 


La sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o directivă care cuprinde norme mai simple privind formarea și certificarea navigatorilor. 


În comunicatul dat publicității cu acest prilej se arată că: "Un cadru de reglementare simplificat va contribui la menținerea unui nivel ridicat de siguranță pe mare și la prevenirea poluării. Cadrul va facilita, de asemenea, libera circulație a navigatorilor pe teritoriul UE, ceea ce va face ca sectorul transportului maritim să devină o opțiune de carieră mai atractivă, contribuind astfel la soluționarea lipsei de personal calificat.


Reforma are ca obiectiv să mențină alinierea normelor UE cu normele internaționale și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea mecanismului centralizat de recunoaștere a navigatorilor din țări terțe. Această revizuire va spori, de asemenea, claritatea juridică în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre. În ceea ce privește recunoașterea navigatorilor din alte state membre, noile norme vor preciza certificatele care trebuie să fie recunoscute reciproc pentru a permite navigatorilor certificați de către o țară a Uniunii să lucreze la bordul navelor care arborează pavilionul unui alt stat membru al UE". 


Prevederile viitoarei directive europene 
Actul normativ se aplică tuturor marinarilor care servesc pe nave maritime ce arborează pavilionul unui stat membru UE, respectiv navigatorilor care dețin un certificat eliberat de un stat membru, indiferent de naționalitatea lor. 


Fiecare stat membru UE este obligat să accepte și să recunoască brevetele, certificatele de competență și documentele emise de un alt stat membru, fie pe suport de hârtie, fie în format digital, în scopul de a permite navigatorilor să servească pe navele înmatriculate sub pavilionul său. 


Fiecare stat membru este obligat să accepte certificatele medicale eliberate sub autoritatea altui stat, pentru navigatorii care urmează să servească pe navele sale. 


Statele de primire au obligația de a elibera deciziile de recunoaștere a documentelor într-un termen rezonabil. De asemenea, ele trebuie să respecte dreptul marinarilor de a face apel împotriva oricărui refuz de a li se recunoaște documentele și trebuie să le ofere consiliere și asistență adecvată privind contestațiile. 


Verificări privind calitatea navigatorilor non-europeni 
Pe de altă parte, directiva cuprinde norme mai clare și mai ferme privind accesul navigatorilor din afara Uniunii Europene în flota comunitară. Astfel, țările terțe care furnizează navigatori vor fi verificate de Comisia Europeană, cu asistență din partea Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă, dacă îndeplinesc criteriile relevante privind formarea și certificarea navigatorilor și dacă au fost luate măsuri corespunzătoare pentru a împiedica eliberarea de certificate frauduloase. 


Vor fi verificate datele de performanță privind inspecțiile de Port State Control efectuate de statele respective, instituțiile de educație și formare în domeniul maritim acreditate de acestea, programele de formare profesională și dezvoltare profesională a navigatorilor, orice modificare semnificativă a sistemului de formare și certificare maritimă din respectivele țări, numărul total de navigatori certificați de țările respective, care servesc pe navele statelor UE, nivelul de formare și de calificare a acestora. 


O victorie a sindicatelor navigatorilor europeni 
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare la 20 de zile după publicare. Apoi, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a integra prevederile directivei în legislația națională. 


Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România, a declarat, pentru cotidianul "Cuget Liber": "Această directivă este rodul eforturilor depuse de sindicatele marinarilor europeni în cadrul Comisiei de Dialog Social a Uniunii Europene. Sperăm ca România să o pună cât mai repede în practică. N-am dori să se repete cele întâmplate în cazul Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC 2006". 


XXX 
Stimați cititori, Ministerul Transporturilor și-a adus aminte, în sfârșit, de navigatori, ale căror probleme și necazuri le ignoră sistematic de ani de zile, și a preluat pe site-ul său comunicatul Uniunii Europene. 


Poate cu acest prilej, ministrul Răzvan Cuc se va implica în realizarea protocolului cu Norvegia, de care depinde creșterea numărului de navigatori români din flota norvegiană, și în proiectele de creștere a numărului locurilor de practică pentru cadeții români. 


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2723 secunde