Procedura de aplicare a facilităților fiscale a fost pusă în dezbatere publică

179
Procedura de aplicare a facilităților fiscale a fost pusă în dezbatere publică - proceduradeaplicareafacilitatilo-1569179858.jpg
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și pentru modificarea OMF nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.


Organul fiscal acordă următoarele facilități fiscale:
a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii;
b) anularea obligațiilor de plată accesorii.
Categoriile de obligații de plată accesorii care pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele:
a) dobânzi, majorări de întârziere;
b) penalități de întârziere, penalități de nedeclarare, penalități;
c) orice alte obligații de plată accesorii.
Obligațiile de plată accesorii sunt aferente:
a) obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv;
c) obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată;
d) obligațiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, și cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflată în derulare la data de 8 august 2019.


Prevederile sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând TVA cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează TVA cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3471 secunde