Se schimbă normele privind ajutoarele de stat din sectoarele agricol, forestier și pescăresc

103
Se schimbă normele privind ajutoarele de stat din sectoarele agricol, forestier și pescăresc - seschimbanormeleprivindajutoarel-1642098777.jpg
Comisia Europeană invită toate părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la propunerile de norme revizuite privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc. Prin revizuire se urmărește adecvarea la tranziția verde și, totodată, facilitarea furnizării mai rapide a finanțărilor de către statele membre, fără a cauza denaturări nejustificate ale concurenței pe piața unică.

Propunerea de revizuire introduce noi categorii de ajutoare, de exemplu, cele pentru prevenirea, controlul și eradicarea infestării cu specii alogene invazive și cu boli emergente, în vederea protejării sănătății plantelor și a animalelor, precum și a sănătății publice. În plus, orientările revizuite propuse oferă mai multe stimulente pentru măsurile de gestionare a pădurilor care sunt favorabile mediului și climei.

Comisia propune, de asemenea, introducerea unor noi categorii de măsuri de ajutor care să fie exceptate pe categorii, de exemplu ajutoarele destinate reparării daunelor cauzate de speciile protejate de animale și ajutoarele pentru compensarea costurilor suplimentare suportate atunci când terenurile agricole sunt situate în zone Natura 2000.

Și în sectorul pescuitului și acvaculturii se propune introducerea unor noi categorii de ajutoare, printre care cele pentru prevenirea, controlul și eradicarea infestării cu specii alogene invazive și boli emergente și ajutoarele pentru compensarea daunelor cauzate de speciile protejate de animale (cu excepția cazului în care acestea sunt exceptate pe categorii). De asemenea, proiectul de orientări propus clarifică și raționalizează normele dintr-o serie de domenii, de exemplu cele referitoare la ajutoarele pentru reînnoirea flotei de pescuit în regiunile ultra-periferice. Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.6702 secunde