Taxa de dezvoltare și promovare a turismului trebuie plătită şi de contribuabilii nou-înfiinţaţi

228
Taxa de dezvoltare și promovare a turismului trebuie plătită şi de contribuabilii nou-înfiinţaţi - taxa-1688669808.jpg

Articole de la același autor

Operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă şi proprietarii spaţiilor cu destinația de locuinţă din staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă trebuie să achite taxa de dezvoltare și promovare a turismului. Cuantumul taxei este stabilit diferențiat în funcție de tipul/destinația spațiului și zona de amplasare, iar categoriile mai sus amintite vor plăti o sumă fixă, anuală.

Taxa a trebuit să fie achitată integral până la data de 3 iulie, inclusiv. Dar pentru că a trecut termenul, trebuie să ştiţi că în cazul contribuabililor nou-înfiinţaţi şi al celor care deschid puncte de lucru sau care dobândesc spaţii situate în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă după împlinirea termenului scadent de plata al taxei, respectiv 3 iulie, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizaţiei de funcţionare sau dobândirii, după caz.

De asemenea, taxa este datorată şi de către turistul/persoana care se cazează corespunzător perioadei de şedere în structura de cazare turistică din municipiul Constanta, inclusiv staţiunea Mamaia, în cotă procentuală de 1% aplicată la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA.


Operatorii economici care au în proprietate sau deţin cu orice titlu structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare în municipiul Constanta, inclusiv stațiunea Mamaia, clasificate de autoritatea centrală cu competențe în domeniul turismului, au obligația de a calcula, reţine şi vărsa taxa la bugetul local, până la data de 10, inclusiv, a lunii în curs, pentru luna precedentă în care a obţinut venituri din prestarea serviciului de cazare, dată până la care au și obligația depunerii declarației.

Taxa de promovare a fost suspendată pe perioada pandemiei de COVID.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.638 secunde