Angajări din sursă externă la Penitenciarul Poarta Albă. Iată ce taxe trebuie să achite candidații la concurs

2491
Angajări din sursă externă la Penitenciarul Poarta Albă. Iată ce taxe trebuie să achite candidații la concurs - fondposturipenitenciar-1673193437.jpg
Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat, recent, organizarea unor concursuri pentru ocuparea a 100 de posturi de agenți, din sursă externă. La Penitenciarul Constanța – Poarta Albă au fost scoase la concurs 10 posturi de agenți în sectorul operativ, dintre care nouă pentru bărbați, iar unul pentru femei.

Cei interesați să participe la concurs trebuie să depună dosarele complete până la 27 ianuarie 2023, ora 15.00, dar și să plătească taxele aferente. Astfel, prima examinare este cea psihologică, pentru care cei interesați trebuie să achite o taxă de 70 de lei, care se plătește înaintea examinării, prin poștă sau la orice bancă, prin ordin de plată. Comunicarea programărilor și a rezultatelor se va face pe pagina web a penitenciarului din Poarta Albă. În termen de 7 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidații declarați „apt” din punct de vedere medical vor achita taxa de concurs de 150 de lei, la casieria unității de detenție și vor depune la structura de resurse umane dovada achitării ei. Reprezentanții ANP au subliniat că, în situația în care un candidat nu poate continua procedura de concurs, taxa nu va fi restituită.

Prima probă de concurs se va desfășura în jurul datei de 19 februarie și va consta în redactarea unui lucrări și rezolvarea unor teste grilă. „Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, se vor afişa în timp util pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor”, au mai arătat reprezentanții administrației.

Dosarele de candidat trebuie să cuprindă: cerere de înscriere, cu o singură opțiune pentru un singur post, cu acord privind înregistrarea audio sau audio/video a probei interviului, copia actului de identitate, copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul, curriculum vitae - model european, copia livretului militar, unde este cazul, copia diplomei de Bacalaureat şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs (pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării); copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL), cazierul judiciar, declaraţie pe propria răspundere, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere). Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.5699 secunde