ALEGERI ANTICIPATE LA AGIGEA! Magistrații au decis dizolvarea Consiliului Local

4603
ALEGERI ANTICIPATE LA AGIGEA! Magistrații au decis dizolvarea Consiliului Local - primariaagigea3-1637614597.jpg
Magistrații de la Tribunalul Constanța au admis, astăzi, acțiunea formulată de Traian Bureța, secretarul comunei Agigea, privind dizolvarea de drept a Consiliului Local pe motiv că nu a adoptat nicio hotărâre în trei şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive. Decizia este definitivă și a fost comunicată prefectului județului Constanța. 


”Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul BUREŢA TRAIAN, în calitate de Secretar General al Comunei Agigea, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGIGEA. În temeiul art. 143 alin.1 litera b din O.U.G. nr. 57/2019 constată dizolvarea de drept a Consiliului Local al Comunei Agigea. Respinge cererea de intervenţie principală formulată de intervenienţii CIOBANU GABRIEL, LIŢU GABRIEL VIOREL, GORNICU ANAMARIA şi ŞERBAN ALIN ŞTEFAN în contradictoriu cu reclamantul BUREŢA TRAIAN ca neîntemeiată.  Respinge cererea de intervenţie în interes alăturat Consiliului Local Agigea formulată de intervenienţii NIŢĂ MARIUS DANIEL şi ERMUŞA DILAVER în contradictoriu cu reclamantul BUREŢA TRAIAN ca neîntemeiată. Respinge cererea de intervenţie în interes alăturat Consiliului Local Agigea formulată de intervenienta COMŞA GIANINA-ELENA în contradictoriu cu reclamantul BUREŢA TRAIAN ca neîntemeiată. Constată renunţarea intervenientei NIŢĂ ŞTEFANA la judecarea cererii de intervenţie în interes alăturat pârâtului CONSILIUL LOCAL AGIGEA. Obligă pârâtul CONSILIUL LOCAL AGIGEA să plătească curatorului special avocat Pădeanu Daniela remuneraţia cuvenită pentru reprezentare în cuantum de 940 lei, urmând ca plata sumei de 940 lei către curator să se realizeze din bugetul Comunei Agigea. Definitivă. Pronunţată astăzi, 22.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, au decis magistrații prin încheierea de ședință.


Potrivit Codului Administrtaiv, în termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local vor avea loc alte alegeri locale. Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolvă problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4661 secunde