Aleşii locali, convocaţi în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află 40 de proiecte

383
Aleşii locali, convocaţi în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află 40 de proiecte - sedinta-1640162852.jpg
Consiliul Local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 28 decembrie. Pe ordinea de zi se află 40 de proiecte care vor fi analizate şi apoi votate de către consilierii locali. Iată care sunt cele 40 de proiecte aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 04.11.2021;

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 08.11.2021;

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.11.2021;

4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.11.2021;

5. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.11.2021;

6. Informare privind deplasarea în S.U.A a domnului viceprimar Rusu Ionuț, în perioada 15-21 noiembrie 2021;

7. Informare privind deplasarea la Istanbul – Turcia, a domnului viceprimar Rusu Ionuț, în perioada 28-30 noiembrie 2021;

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

9. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, str. I. G. Duca nr. 39;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 78, proprietatea societății Standard Investments & Developments SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Alexandru S. Pușkin nr. 33, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Confort Urban SRL Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea auditorului statutar al SC Confort Urban SRL Constanța pentru exercițiile financiare 2021, 2022, 2023;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea si extinderera unor spatii cu destinatia de locuinta din fondul locativ de stat, situate pe raza municipiului Constanta;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a amplasamentelor prevăzute în HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – îmbunătățirea competitivității economice prin construire imobil P+4E – showroom și birouri, construire imobil parter – hală depozitare aferentă și achiziție echipamente, amenajare incintă, bd. Aurel Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

21. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 592/2005 privind modificarea HCL nr. 431/2003;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Constanța și Facultatea de Arte din cadrul Universității ”Ovidius” Constanța;

iniţiatori: grup consilieri USR-PLUS

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 523. Proiectul de hotãrâre pentru modul de aplicare la nivelul municipiului Constanța a dispozițiilor HCJ Constanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea titlului și art. 1 din HCL nr. 381/2021 privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Constanța a spațiului comercial în suprafață construită de 15 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 101;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

25. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 255078, în suprafață de 76 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 437;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Burlacu Traian, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ciobotaru Constantin, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 230 mp – proprietate privată a unei persoane fizice – în vederea realizării lucrărilor de interes public local ’’Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului situat în municipiul Constanța str. Medeea nr. 25A, din domeniul public al județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unor terenuri situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării HCL nr. 289/2021 privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clublului Sportiv Marina Constanța care au obținut performanțe deosebite la Campionatul Mondial de Ju Jitsu desfășurat la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, în anul 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 433. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite la Cupa României Baschet Feminin 3x3, desfășurată în sezonul competițional 2021-2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale desfășurate în anii competiționali 2020 și 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

35. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor acestora pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile de baschet-Liga Națională de Baschet 3x3 și Cupa României la Baschet 3x3, desfășurate în sezonul competițional 2021-2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

36. Proiect de hotărâre privind înființarea Club Sportiv Municipal;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Cosntanța în Grupul de lucru antibullying al Liceului Tehnologic ”Ioan N. Roman” din municipiul Constanța;

iniţiatori: consilierii locali Garip Mirela, Rusu Ionuț, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu

- aviz Comisia de specialitate nr. 4

38. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

39. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

40. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.Pagina a fost generata in 0.4391 secunde