Consilierii au votat proiecte importante pentru judeţ. Ce decizii s-au luat

807
Consilierii au votat proiecte importante pentru judeţ. Ce decizii s-au luat - fondcjcmihailupu-1624466073.jpg
Consilierii județeni s-au reunit, miercuri, în cadrul ședinței ordinare, pe ordinea de zi fiind 19 proiecte de hotărâre. Dintre acestea, amintim proiectele ce au vizat rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al județului Constanța precum și rectificarea bugetelor celor două instituții medicale din subordinea CJC. De asemenea, pe ordinea de zi au mai fost trei proiecte care au vizat drumul județean DJ226 dar și cel privitor la aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța. Aleșii au mai avut spre aprobare regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile de la bugetul județean, pe anul 2021 și un proiect privind respingerea unei plângeri prealabile împotriva HCJ Nr. 127 din 26 mai 2021.

Revenind la cele trei proiecte ce vizau drumul județean DJ 226, reprezentanții CJC au explicat că primul dintre ele face referire la dezmembrarea tronsonului 1 al acestui drum județean fiind vorba de o suprafață de 2.702 metri pătrați suprafață care a făcut obiectul investiției Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Constanța, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, investiție ce a constat în amenajarea unui sens giratoriu la intersecția dintre DN 22 și DJ 226, în dreptul localității Lumina. Următoarele două proiecte au vizat transmiterea unor solicitări privind transferul unor bunuri imobile din domeniile publice ale UAT Comuna Mihai Viteazu și UAT Comuna Corbu, în domeniul public al UAT Județul Constanța, în vederea implementării proiectului „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul DJ 226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu”.

Un alt proiect important a fost cel al aprobării situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța. Regia autonomă, instituție subordonată CJC, se află în proces de reorganizare judiciară, încă din anul 2015, conform încheierii nr. 828/29.12.2015, pronunțată de Tribunalul Constanța. Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, RAJDP Constanța are obligativitatea întocmirii situațiilor financiare anuale și transmiterii acestora spre aprobarea CJC. În urma bilanțului contabil întocmit precum și a celorlalte acte contabile necesare întocmirii situației financiare, rezultă faptul că la data de 31.12.2020, profitul net s-a ridicat la valoarea de 15.218.000 lei, în creștere cu 6.452.000 lei, față de anul precedent. De asemenea, activul net al acestei societăți este în creștere față de anul 2019, cu suma de 20.418.000 lei, mai exact, activul net înregistrat în anul 2020 este de 35.728.000 lei.

În altă ordine de idei, Consiliul Județean Constanța și-a propus să susțină cu finanțări nerambursabile din fondurile publice ale județului Constanța, atât proiecte sportive, cât și proiecte culturale, și în anul 2021. În acest sens, consilierii județeni au adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, din fondurile bugetului județean, pe anul 2021. Mai exact, pentru programele sportive și culturale, finanțate conform Legii Nr. 350/2005, Consiliul Județean Constanța a alocat pentru acest an suma de 1.135.000 de lei.

Un alt proiect dezbătut a fost cel cu privire la respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr.19575/04.06.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 127/26.05.2021. Această plângere a fost semnată de cinci Unități Administrativ Teritoriale de pe raza județului Constanța, respectiv Comuna Limanu, Agigea, Deleni, Ciobanu și Nicolae Bălcescu, prin care au solicitat revocarea actului administrativ mai sus enunțat.

„Aceste UAT-uri și-au bazat plângerea, în principal pe nemotivarea actului administrativ cu referire atât în cuprinsul acestuia dar și la actele ce au stat la baza emiterii lui, respectiv, invocarea necunoașterii în mod concret a algoritmului urmat de Comisia de analiză a solicitărilor unităților administrativ teritoriale de pe raza Județului Constanța, existența/inexistența unei ierarhii a priorităților, cadrul legal pentru stabilirea priorităților. În subsidiar, acestea au mai invocat și încălcarea prevederilor art.33 alin.3 lit.b), alin.4 lit. f) și alin.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și încălcarea prevederilor art.7 alin.1 și următoarele, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională. În referire la motivele invocate de petenți, prin instrumentele de motivare, parte integrantă din proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi, acestea sunt neîntemeiate și nu se poate reține lipsa motivării în fapt sau în drept a actului administrativ contestat, corect fundamentat în rapoartele de specialitate”, a transmis preşedintele CJC Mihai Lupu.

Ședința s-a ţinut în regim de videoconferință și au fost prezenți 36 de consilieri județeni, dintr-un total de 37.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.5395 secunde