Consilierii judeţeni s-au reunit în ședința lunară. Ce proiecte au trecut de votul aleșilor

207
Consilierii judeţeni s-au reunit în ședința lunară. Ce proiecte au trecut de votul aleșilor - fondcjcsedintaabunn-1629297744.jpg
Consilierii județeni s-au reunit, miercuri, în ședința ordinară a lunii august, pentru a dezbate cele șase proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi și alte șase aflate pe ordinea suplimentară. La începutul ședinței, proiectul privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean, prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a fost retras de pe ordinea de zi.

Potrivit reprezentanților CJC, motivul invocat a vizat faptul că nu sunt îndeplinite prevederile articolului 136 alineatul 8, lipsesc rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate, nefiind timp fizic necesar pentru întocmirea acestora, ca urmare a completărilor solicitate în urma dezbaterilor publice.

În cadrul ședinței un prim proiect aprobat a fost cel cu privire la aprobarea Actului Adițional nr.1 la documentul de poziție, avizarea studiului de oportunitate și fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Constanța și a documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate. În urma aprobării de către finanțator a variantei finale a documentației, conform legislației în vigoare, membrii asociației au obligația avizării acesteia. Ulterior acestor avizări Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”, va înainta spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, documentația privind atribuirea contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”, astfel încât, să poată fi demarată procedura de achiziție a serviciului de salubrizare.

Un alt proiect votat a fost cel cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța. Proiectul dezbătut de către consilierii județeni a prevăzut doar modificarea unor capitole bugetare, nu valoarea totală a acestuia, aceasta rămânând neschimbată, mai exact 660.193 de lei.

Se extinde Delfinariul din Constanța

Proiectul cu privire la modificarea Anexei A la H.C.J. Constanța nr.88/21.04.2021, privind aprobarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2021, finanțate din bugetul Județului Constanța a fost aprobat și el. Acesta nu a prevăzut modificarea valorii totale a programului, ci numai corecturi cu privire la lucrările executate pe drumurile județene, plus o completare a listei de materiale necesare derulării în bune condiții a acestui program.

Totodată, a fost dezbătut și proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanța. Modificările aduse bugetului instituției de cultură nu presupun nici o modificare față de bugetul aprobat de către Consiliul Județean Constanța în valoare de 7.717.750 lei, ci doar modificări între capitolele bugetare.

De asemenea, proiectul privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere Delfinariu, Municipiul Constanța”, urmare a derulării procedurilor de achiziții lucrări, precum și a corespondenței purtate cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a fost adoptat și el. Astfel, s-a solicitat proiectantului actualizarea devizului general prin redistribuirea sumelor în cadrul devizului general, în conformitate cu HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Și proiectul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021 a fost dezbătut și aprobat. Astfel, bugetul instituției se majorează cu suma de 4.717.563 lei față de ultima aprobare a acestuia. Această majorare survine în urma atragerii a 4.508.000 lei finanțări nerambursabile, 207.718 lei impozit pe profitul încasat de către RAJA SA, precum și 1.845 lei venituri din valorificarea de bunuri. 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2828 secunde