Consiliul Judeţean Constanţa a alocat bani pentru spitalele din subordine

241
Consiliul Judeţean Constanţa a alocat bani pentru spitalele din subordine - fondcjc-1634842869.jpg
Consilierii judeţeni s-au reunit, recent, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 15 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi şi un singur proiect înscris pe lista suplimentară.

Primul proiect de pe ordinea de zi a avut ca temă de discuție rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa. În cazul acestei instituţii se vorbeşte de o rectificare în sensul redistribuirii unor sume între articole bugetare, astfel că, bugetul rămâne la același nivel, respectiv 5.342.693 de lei. Aceste redistribuiri survin ca urmare a necesităţii şi oportunităţii închirierii unui imobil care să permită desfăşurarea activităţii DGEP în condiţii optime, într-o clădire cu strictă destinaţie, care să corespundă tuturor condiţiilor impuse de specificul activităţii.

Alte cinci proiecte de hotărâre au vizat rectificări ale bugetelor instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Constanţa. În cazul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, valoarea bugetului de venituri şi cheltuieli, propusă spre aprobare, este de 43.448.473 lei, majorat cu 1.206.400 lei, faţă de ultima aprobare a CJC, din care 631.306 lei reprezintă excedentul anului 2020, rămas neutilizat, şi care se reportează în anul 2021, conform normelor legale în vigoare.

De asemenea, bugetul de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Agigea a fost rectificat prin suplimentarea cu suma de 113.000 lei, primită de la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, suplimentare necesară pentru a asigura plata salariilor personalului medical din cadrul unităţii sanitare.

Bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa a fost modificat şi el. Aici vorbim de o rectificare prin suplimentarea acestuia cu suma de 5.303.750 lei, pentru acoperirea cheltuielilor pe unele articole bugetare, precum şi pentru o mai bună gestiune a bugetului actual.

Rectificări bugetare la muzee

Alte două proiecte de rectificări bugetare au vizat două instituţii de cultură aflate în subordinea CJC, respectiv Muzeul de Artă Constanţa şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Dacă în cazul celei din urmă, vorbim de o rectificare în sensul suplimentării bugetului cu suma de 300.000 lei, de la valoarea de 10.190.330 lei, la valoarea de 10.490.330 lei, în cazul Muzeului de Artă Constanţa, bugetul a fost diminuat cu suma de 80.000 lei, de la 2.565.000 lei, la 2.485.000 lei.

Nu în ultimul rând, consilierii judeţeni au votat miercuri rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Constanţa. La partea de venituri, bugetul judeţean are o valoare de 479.321.972 lei, iar la partea de cheltuieli, o valoare de 530.891.614 lei, înregistrând un deficit de 51.569.642 lei, care va fi acoperit în totalitate din excedentul bugetar al anilor precedenți. Veniturile totale au fost suplimentate cu suma de 4.952.750 lei, această influenţă datorându-se, în mare parte, alocării unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Un număr de patru proiecte de o importanţă majoră pentru viaţa socială a cetăţenilor judeţului Constanţa au fost suspuse astăzi dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni. Acestea fac referire la înfiinţarea a patru servicii sociale cu cazare tip locuinţă protejată (maxim), pentru persoane adulte cu dizabilităţi, şi anume: „Casa Albatros Topraisar”, „Casa Daniel Techirghiol”, „Casa Iris Cumpăna” şi „Casa Liliana Techirghiol”. Aceste servicii au fost înfiinţate în scopul protecției familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a unor grupuri sau a altor persoane aflate în dificultate şi nevoie socială.

Un alt proiect dezbătut a fost cel referitor la numirea unui al treilea membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa. În urma votului exprimat, a fost adoptată hotărârea cu privire la numirea lui Eduard Nedelcu, propus din partea Alianţei USR-PLUS, cu un număr de 20 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă. Totodată, consilierii au votat modificarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri, pe anul 2021, finanţate din bugetul CJC. În funcţie de evoluţia stării de degradare a drumurilor judeţene, de importanţa şi traficul pe care îl deserveşte fiecare sector în parte, au survenit modificări în structura programului de lucrări, care însă, nu au influenţat valoarea totală a programului. Prin aceste reglementări se urmăreşte atingerea unui grad ridicat de siguranţă a traficului rutier şi satisfacerea nevoilor şi necesităţilor locuitorilor judeţului.

Ședința s-a ținut în regim de videoconferință și au fost prezenți toţi cei 37 de consilieri județeni.Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.7042 secunde