Live Text / A început şedinţa ordinară de Consiliu Local. 56 de proiecte pe ordinea de zi

286
Live Text / A început şedinţa ordinară de Consiliu Local. 56 de proiecte pe ordinea de zi - sedinta-1637924479.jpg
A început şedinţa de Consiliu Local. Pe ordinea de zi se află 56 de proiecte. La şedinţă sunt prezenţi  26 de consilieri locali. De pe ordinea de zi s-au retras punctele 8 şi 46.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 13.10.2021
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.10.2021
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.10.2021
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța începând cu data de 01.11.2021
Consilierul USR Dumitru Caragheorghe a luat cuvânt şi a spus că a solicitat primarului Vergil Chiţac dispunerea unui audit intern pentru fundamentarea tarifului la energie termică şi că acesta a şi realizat dispoziţia respectivă. „Vom vota acest proiect tocmai pentru că a fost acceptat acest audit!”, a subliniat Dumitru Caragheorghe.

De altfel, primarul Vergil Chiţac a precizat că a emis dispoziţia de efectuare a unui audit adhoc. „Vă garantez că auditul adhoc nu va scoate la lumină nereguli”, a spus edilul.

Ulterior, proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-31.03.2022, în municipiul Constanța
Consilierul local Costin Răsăuţeanu a anunţat că grupul PSD propune ca preţul gigacaloriei pentru populaţie să rămână la nivelul celui de anul trecut, adică 250 lei. 
Cu 17 voturi pentru şi 8 abţineri, proiectul a fost aprobat.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța nr. 116750/2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor locale privind metodologia de stabilire și achitare/recuperare a pierderilor financiare ale operatorului serviciului de transport, distribuție și furnizare a enegiei termice pentru populația municipiului Constanța, în vederea regularizării subcompensărilor/ supracompensărilor anuale realizate
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajare Piaţă urbană Gara Constanţa – prin amenajare Parcare acoperită Autobuze şi Autocare cu staţii de încărcare şi peron călători, amenajare parcare autoturisme, amenajare zonă acces, amenajare zone de promenadă pietonală, reamenajare zonă pasaj pietonal subteran, amenajare peisagistică parţială Parc Gară, Construire parcare Supraetajată şi Construire centru comercial de tip strip mall”
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
10. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică în perioada sezonului rece noiembrie – martie pentru locatarii Campusului social Henri Coandă
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului în Municipiul Constanța, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2021-2025
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanța – Etapa III” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 16/2021 privind aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 17/2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a revizuirii proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța”
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16, Marin Ionescu Dobrogianu, Constanța”
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 262/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de afaceri Constanța”
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
21. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP Constanța în fața instanțelor judecătorești, prin avocat, în contradictoriu cu PRODEX GENERAL SRL
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2022 o locuință socială situată pe raza municipiului Constanța în baza Legii nr. 114/1996
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
24. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a municipiului Constanța pentru perioada 2021-2031
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu bănesc, elevului Tulceanu Cezar care a obținut rezultate remarcabile la concursuri naționale și internaționale
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
27. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021 - 2022
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru
28. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Clubului Sportiv Farul Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021 – 2022
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
29. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”
Proiectul a fost aprobat cu 16 voturi pentru şi 9 abţineri
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din str. Badea Cârțan, Complex Sportiv „Badea Cârțan” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța
 
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din b-dul Aurel Vlaicu nr. 123 , Complex Sportiv „Hidrotehnica” Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Universității Maritime Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 32, Complex Club Sportiv Școlar nr. 1 Constanța, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța
Cu unanimitate, proiectul a fost aprobat.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului din str. Caraiman, Complex Sportiv „Triunghi Constanța” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța
35. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2016 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
36. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, Bd.Tomis nr.110 – “Școala de arte” (Casa Ion Bănescu)
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
37. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 254840, în suprafață de 343 mp,situat în municipiul Constanța, Palazu Mare, Sola 33, Parcela A251/20, LOT1/2
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
38. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Cristian Daniel Mircea, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
39.Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
40. Proiectul de hotãrâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor imobile situate în municipiul Constanța, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
41. Proiectul de hotãrâre privind revocarea dreptului de administrare al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului-teren în suprafață de 1734 mp situat în municipiul Constanța, zona Casa de Cultură
Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru şi 8 abţineri
42. Proiectul de hotãrâre pentru modificarea HCL nr. 201/2021 privind revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 14
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
43. Proiectul de hotãrâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
44. Proiectul de hotãrâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru
45. Proiectul de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ Exitindere rețea electrică de interes public Cartier Veterani – sector 1.2., municipiul Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru
46. Proiectul de hotãrâre pentru modul de aplicare la nivelul municipiului Constanța a dispozițiilor HCJ Constanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța
47. Proiectul de hotãrâre pentru revocarea HCL nr. 50/2012 privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Chiliei, str. Dragoslavele, bd. Mamaia și str. Onești, teren în suprafață de cca 9.525 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice”
Proiectul a fost respins cu 8 voturi împotriva şi 17 abţineri
48. Proiectul de hotãrâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 360/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire imobil locuințe D+P+2-E retras, str. Nicolae Iorga nr. 42, teren în suprafață de 335,07 mp din acte și 334, 00 mp din măsurători, proprietate Nancu Dima și Sultana
Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
49. Proiectul de hotãrâre pentru prelungirea valabilităţii HCL nr. 168/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia şi alei acces, zona Luna Parc, iniţiator SC Oil Depol Service SRL
Consierul USR Dumitru Caragheorghe a anunţat că nu va vota favorabil prelungirea PUZ-ul respectiv, considerând că acea zonă trebuie să rămână fără construcţii.
Cu 1 vot pentru, 17 voturi împotirvă şi 7 abţineri, proiectul nu a fost aprobat. 
50. Proiectul de hotãrâre pentru prelungirea valabilităţii HCL nr. 238/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal reconfigurare şi reconversie funcţională platformă industrială, str. Baba Novac nr. 165, iniţiator SC Sterk Plast SRL
Constănţean Sorin Belu a luat cuvânt şi a solicitat ca proiectul să fie respectiv. "90% din trafic va fi pe Baba Novac. Nu a fost făcută o descărcare şi este aglomeraţie la orele de vârf. Consider că acest proiect trebuie refăcut de la zero şi trebuie găsite soluţii pentru descărcarea celor două artere. Gândiţi-vă că sunt propuse 3.000 de apartamente, pentru care vor fi cel puţin 5.000 de autovehicule", a precizat constănţeanul.
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a trecut.
51. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța
Consilierul local PSD Cristian Tincu a luat cuvântul şi a anunţat că, din punctul său de vedere, anularea nu este PUZ-ului nu este oportun. Avesta a precizat că a solicitat un punct de vedere de la Universitatea de Arhitectură "Ion Mincu" din Bucureşti şi, în momentul în care va primi un răspuns îl va comunica.  
Cu 9 voturi împotrivă şi 16 abţineri, proiectul nu a trecut. 
52. Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice
Proiectul a fost respins cu 8 voturi împotrivă şi 17 abţineri.
53. Proiect de hotărâre pentru suspendarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța
Consilierul local Dumitru Caragheorghe a propus un amendament, din partea grupului USR, prin care în textul proiectului să fie introdus termenul ca PUZ-ul să fie suspendat pentru o perioadă de un an de zile.
Amendamentul a fost respins cu 9 voturi pentru, 6 împotrivă şi 10 abţineri.
Proiectul a fost respins cu 9 voturi împotrivă, opt voturi pentru şi 8 abţineri.
54. Proiect de hotărâre pentru suspendarea HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice
Consilierul USD Dumitru Caragheorghe a propus acelaşi amendament, cu introducerea termenului de 1 an de zile pentru suspendarea PUZ-ului respectiv.
Amendamentul a fost respins cu 9 voturi pentru, 8 împotrivă şi 8 abţineri.
Proiectul a fost respins cu 10 voturi pentru, 8 împotriva şi 7 abţineri.
55. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța
Din partea grupului PNL propunerea este Paraschiv Iorgu. USR şi PSD nu au avut propuneri. Paraschiv Iorgu a obţinut 25 de voturi. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APĂ-CANAL CONSTANȚA”
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3252 secunde