LIVE TEXT / Consilierii locali din Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă extraordinară

247
LIVE TEXT / Consilierii locali din Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă extraordinară - fondchitacexplicatii-1660212487.jpg
Consilierii locali din municipiul Constanţa au fost convocaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 11 august, începând cu ora 13:00. Pe ordinea de zi se află 5 proiecte care urmează să fie dezbătute şi apoi votate de către aceştia. La şedinţă sunt prezenţi 26 de consilieri locali din 27. Iată care sunt acestea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a acordului privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului şi care nu sunt finanţate de AFM pentru proiectul “Iluminare eficientă şi gestionare inteligentă a energiei pe 26 de străzi din Municipiul Constanţa“

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei “Sursă de producţie energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă, în municipiul Constanţa“

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Sursă de producţie energie utilă termic şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă, în municipiul Constanţa“ şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros în favoarea municipiului Constanţa, asupra terenului în suprafaţă de 35 000 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 237748 şi identificat cu număr cadastral 237748

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 349/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii «Construire stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa»

iniţiator: primar Vergil Chițac
- avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


Pagina a fost generata in 0.4215 secunde