Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa vă sfătuieşte să vă trimiteţi solicitările şi pe email sau prin poştă

291
Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa vă sfătuieşte să vă trimiteţi solicitările şi pe email sau prin poştă - cjascasadeasiguraridesanatate3-1633611477.jpg
Pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-CoV 2, reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa le recomandă asiguraţilor, persoanelor juridice, precum şi persoanelor fizice autorizate să utilizeze cu precădere în relaţia cu instituţia, modalităţile de corespondenţă la distanţă, respectiv telefonic, prin email sau serviciile prin poştale. De exemplu, în cazul solicitărilor pentru dispozitive medicale, cererile însoţite de documentele necesare obţinerii deciziei pentru procurarea unui dispozitiv medical se pot depune şi prin intermediul serviciilor poştale/curierat, iar pe cerere se va menţiona, neapărat, numărul de telefon al solicitantului. Deciziile eliberate de CJAS vor fi transmise prin poştă la adresele de domiciliu indicate pe cerere. Pentru formularele europene şi acordurile internaţionale, cererile însoţite de documentele necesare se depun la registratură, camera 2 sau se transmit pe email la adresa eformular@casct.ro. Dacă doriţi să vă verificaţi calitatea de asigurat se poate accesa aplicaţia de pe site-ul CNAS, la adresa https://cnas.ro/verificare-asigurati/, iar solicitările pentru dobândirea/actualizarea calităţii de asigurat se pot transmite la adresa de e-mail evasig@casct.ro. De asemenea, documentele pentru eliberarea cardului european de sănătate se pot transmite pe e-mail la cardeuropean@casct.ro. Pentru probleme întâmpinate cu utilizarea cardului naţional de asigurări de sănătate, solicitările se pot transmite pe e-mail la adresa cardnaţional@casct.ro sau persoanele interesate pot suna la numărul de telefon 0799.730.441. Totodată, solicitările persoanelor juridice privind recuperarea indemnizaţiilor pentru concedii medicale pot fi transmise prin intermediul serviciilor poştale. Relaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0372.825.917, 0372.825.926 şi 0372.825.927, tasta 2. 

Pagina a fost generata in 0.3465 secunde