Documente necesare la stabilirea indemnizației de șomaj

85
Documente necesare la stabilirea indemnizației de șomaj - documente-1639422951.jpg
Persoanele care urmează a intra în posesia indemnizației de șomaj trebuie să știe că aceasta se acordă în urma evaluării unui dosar ce trebuie să conțină o cerere pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj; actul de identitate, în original; actele de studii şi de calificare, în original. Acestora li se adaugă o declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă. În afară de acestea, mai este nevoie de alte documente, după caz: carnetul de muncă, diferite adeverințe, decizii de revizuire medicală etc. În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale li se cere actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie. În plus, ei vor mai prezenta o adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana respectivă s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2319 secunde