Măcelul spațiilor verzi își ia tributul! Reguli mai stricte pentru dezvoltatorii imobiliari

1928
După ce au fost amendate de Garda de Mediu pentru că sunt prea puţine spaţii verzi în oraş, autorităţile locale din Constanţa caută soluţii pentru a mări parcurile şi a amenaja cât mai multe zone cu verdeaţă. Potrivit unei hotărâri de Consiliu Local, dezvoltatorii imobiliari vor trebui să păstreze cel puţin jumătate din teren pentru spaţii verzi şi să planteze un anumit număr de copaci.Tot măcelul spaţiilor verzi, petrecut în ultimii ani, când s-a construit pe fiecare peticel de pământ liber, îşi ia acum tributul. Constănţenii duc lipsă gravă de spaţii verzi, ceea ce le poate afecta sănătatea. În urmă cu trei luni, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Constanţa amenda primăria cu suma de 50.000 lei pentru că nu a luat măsuri suficiente ca să asigure necesarul de spaţii verzi pe cap de locuitor. „Conform Registrului Local al Spaţiilor Verzi, suprafaţa totală a intravilanului municipiului Constanţa este de 6024 ha, suprafaţa totală de spaţiu verde din municipiul Constanţa este de 526 ha, iar suprafaţa de spaţiu verde pe cap de locuitor este de 17,70 mp. Deoarece nu au fost respectate prevederile legale de asigurare a unei suprafeţe de 26 mp/locuitor din terenul intravilan s-a impus întocmirea unui program în care vor fi evidenţiate etapele de realizare a obligaţiei de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 26 mp/locuitor şi s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 50.000 lei conform prevederilor art. II alin (2) din OUG 114/2007”, spuneau atunci reprezentanţii Gărzii de Mediu.

Reglementări „interpretate” greşit

În consecinţă, una dintre măsurile propuse de autorităţile locale a fost aceea de a impune, prin hotărâre de Consiliu Local, ca acolo unde se construiesc blocuri mai mari de trei etaje, dezvoltatorul să asigure cel puţin jumătate din teren pentru locuri de joacă, de odihnă, grădini şi spaţii verzi. În fapt, consilierii locali constănţeni au votat, la finele lunii noiembrie 2021, proiectul prin care este pusă în aplicare o dispoziţie a Consiliului Judeţean Constanţa din 2013 privind stabilirea suprafeţelor minime de spaţii verzi şi a numărului de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori aferente construcţiilor realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa, care cumva trecuse „neobservată”.

„Analizând documentaţiile de urbanism elaborate în ultimii ani, majoritatea fiind aprobate înainte de apariţia Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lergii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, am constatat că atât reglementările cuprinse în partea scrisă, cât şi regulamentele detaliate în planşe nu tratează în mod adecvat mobilarea urbană şi spaţiile verzi în municipiul Constanţa. Astfel că, pentru îmbunătăţirea permanentă a aspectului edilitar al municipiului Constanţa, în vederea asigurării unui mediu civilizat, sănătos şi confortabil de viaţă pentru locuitorii municipiului, care să îndeplinească normele igienico-sanitare, a fost identificată nevoia de a clarifica printr-un act normativ local, respectiv prin emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local, modul în care mai multe acte normative de rang superior care au fost sau nu aplicate adecvat în cursul elaborării documentaţiilor de urbanism de tip PUZ, au afectat, ulterior, prin emiterea actelor administrative de tipul certificatelor de urbanism sau al autorizaţiilor de construire, calitatea mediului natural şi a patrimoniului construit al municipiului”, precizează arhitectul şef al Constanţei, Dan Petre Leu.

Astfel, în cazul blocurilor cu regim de înălţime de minimum P+3, suprafaţa minimă de spaţii verzi aprobată, respectiv terenul amenajat exclusiv la sol ca spaţii de joacă, de odihnă şi grădini de faţadă decorative va trebui să fie de 50% din suprafaţa totală a terenului, din care minimum 30% să fie spaţii verzi. De asemenea, pe terenul rămas liber în-afara aleilor şi a locurilor de parcare, dezvoltatorii imobiliari vor trebui să planteze câte un arbore la fiecare 100 metri pătraţi.Pagina a fost generata in 0.3012 secunde