SPIT. Mâine este ultima zi pentru declararea și plata taxei pentru promovarea turismului în stațiunea Mamaia

377
SPIT. Mâine este ultima zi pentru declararea și plata taxei pentru promovarea turismului în stațiunea Mamaia - taxe-1464705059.jpg
Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța amintește contribuabililor că mâine este ultima zi pentru declararea, respectiv plata taxei pentru promovarea turismului din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.

Taxa este anuală fiind stabilită diferențiat, în funcție de destinația spațiului și este datorată de către operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.

Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună.

Constituie contravenții depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei și se sancționează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale și cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Pagina a fost generata in 0.8601 secunde