DJST Constanţa / Se dă startul Concursului local de proiecte de tineret 2021

244
DJST Constanţa / Se dă startul Concursului local de proiecte de tineret 2021 - 4876455028271278e929ak-1622618857.jpg

Articole de la același autor

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanta organizează, în perioada 14 iunie - 26 noiembrie, Concursul local de proiecte de tineret 2021.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 prioritățile și măsurile sunt următoarele:

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social

Măsuri indicative:

a. Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;

b. Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile

Măsuri indicative:

a. Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative;

b. Promovarea voluntariatului şi a implicării civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc;

c. Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate

Măsuri indicative:

a. Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;

b. Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line

Măsuri indicative:

a. Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;

b. Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;

c. Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;

d. Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor;

e. Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora;

f. facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personal, profesională și social în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos

Măsuri indicative:

a. Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;

b. Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;

c. Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură

Măsuri indicative:

a. Facilitarea accesului la activități culturale;

b. Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;

c. Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești.

d. Dezvoltarea oportunităților cultural pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității cultural, a identității local, regionale și europene în rândul acestora.

„Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare solicitant poate depune maximum un proiect pe prioritate, fără a se depăși limita de o treime din bugetul alocat. Prin excepție, solicitanții pot depune pot depune maximum două proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2021, însă pe priorități diferite. În această situație, suma cumulată nu poate depăși o treime din valoarea totală a bugetului oferit spre finanțare ce face obiectul Concursului local de proiecte de tineret 2021”, a precizat directorul executiv al DJST Constanţa, Mariana Solomon.

Foto: euneighbours.eu 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Miercuri, 12 Februarie 2020
Stire din Social : "Este timpul să eradicăm tuberculoza!"
Pagina a fost generata in 0.9226 secunde