Vă cunoașteți drepturile electorale, ca cetățeni europeni?

331

Articole de la același autor

După cum se arată într-un recent raport al Comisiei Europene, în prezent, aproximativ opt milioane de persoane care au dreptul să voteze locuiesc în altă țară decât cea de origine. În calitate de cetățeni ai UE, aceste persoane au dreptul să voteze sau să fie eligibili în alegerile locale din statul membru în care își au reședința. Chiar și așa, în prezent, doar 10% dintre cetățeni profită de acest drept. Raportul constată că, deși majoritatea țărilor au transpus în mod satisfăcător normele în materie ale UE, (Directiva 94/80/CE), persistă unele obstacole. În plus, este posibil ca unii cetățeni să ignore drepturile de care beneficiază, iar procedurile să fie, uneori, prea complicate.

2013, declarat Anul European al cetățenilor

Prin urmare, pentru a se asigura că cetățenii își pot exercita pe deplin drepturile electorale, Comisia va colabora cu autoritățile naționale, regionale și locale, în vederea identificării și soluționării dificultăților care persistă în ceea ce privește aplicarea efectivă a acestor drepturi. Propunerea ca anul 2013 să fie desemnat Anul european al cetățenilor reprezintă o bună ocazie de a face mai bine cunoscute drepturile cetățenilor UE. "Indiferent dacă deciziile adoptate la nivel municipal se referă la plantarea de arbori, serviciile de urgență sau transportul local, acestea au o influență asupra tuturor cetățenilor care locuiesc într-o anumită zonă. Acesta este motivul pentru care, în conformitate cu tratatele UE, cetățenii UE au aceleași drepturi democratice de a vota și de a candida în alegerile locale în toate cele 27 de state membre, indiferent unde își au locul de reședină în UE", a declarat Viviane Reding, vicepreedinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. "Vom continua să colaborăm cu statele membre pentru a asigura exercitarea efectivă a acestor drepturi, ceea ce va permite cetățenilor UE să se poată exprima cu privire la chestiunile care îi privesc".

Problemele persistă

Raportul referitor la aplicarea normelor UE privind drepturile electorale locale ale cetăenilor UE constată că, în pofida transpunerii satisfăcătoare a directivei relevante a UE, persistă unele probleme. Printre acestea, se numără condițiile impuse cetățenilor UE, cum ar fi cerința de a avea reședința într-o țară o anumită perioadă de timp pentru a putea fi eligibil. Deși numărul europenilor care locuiesc într-o altă țară din UE decât cea de origine a crescut, raportul constată că doar 10% din cetățenii UE și-au exercitat drepturile electorale. Cetățenii UE ar trebui să fie informați cu privire la drepturile lor electorale și la procedurile administrative pe care trebuie să le respecte pentru exercitarea acestora. Comisia va continua să monitorizeze punerea corectă în aplicare a directivei și va sprijini statele membre să adopte măsurile necesare pentru a garanta faptul că cetățenii beneficiază de exercitarea deplină a drepturilor lor electorale. De asemenea, Comisia va promova cele mai bune practici în ceea ce privește încurajarea cetățenilor din afara UE să participe la viața politică și instituțională pe plan local.

Pe durata anului european al cetăenilor în 2013, Comisia va publica un al doilea raport privind cetăenia Uniunii, care va servi drept plan de acțiune pentru eliminarea obstacolelor încă prezente care împiedică cetățenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor care derivă din calitatea de cetățean al Uniunii.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3633 secunde