Ce s-a eliminat din bibliografia pentru concursul de directori

2757
Ce s-a eliminat din bibliografia pentru concursul de directori - 2metodologie-1629926751.jpg
În această seară, Ministerul Educației a publicat pe site-ul său oficial, în secțiunea Proiecte de acte normative, Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

Între cele trei materiale informative se numără și Anexa 12 bibliografie concurs 2021. Comparând varianta supusă dezbaterii de la începutul lunii iulie cu cea actuală, am observat că a fost eliminat Raportul privind starea invățământului preuniversitar din România 2019-2020, partea I, iar din Legea educației naționale nr. 1/2011 nu se mai cere titlul V.

Așadar, candidații la concursul pentru ocuparea funcției de director vor avea de studiat trei cărți scrise de autori străini, la care se adaugă elementele de legislație expres precizate.

Prima carte din bibliografie este scrisă de Bush, T. (2015) „Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale”, de la Editura Polirom. Din această carte candidații la concursul de directori de școli trebuie să citească capitolele 1, 2, 3, 4, 8.

Următoarea carte este scrisă de Hattie, J. (2014). „Învățarea vizibilă”, de la Editura Trei – doar capitolul 9.

A treia carte din bibliografie este scrisă de Senge, P. (Coord). 2016. „Şcoli care învaţă. A cincea disciplină aplicată în educaţie”, tot de la Editura Trei, capitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1

Iată și elemente de legislație care sunt solicitate la proba scrisă din 15 octombrie sunt:

  • Legea educației naționale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare – Titlurile I, II, IV (Capitolul I), VI, VII.
  • Statutul elevului aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4742/2016, în vigoare la data înscrierii la concurs.
  • ROFUIP – regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data înscrierii la concurs.
  • Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național, document aprobat prin OMEC 3239/05.02.2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale. Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadru de referință al Curriculumului național – Partea 1, Capitolele 2,4   Partea a 2-a: Capitolele 6,7,10.


Au mai intervenit și câteva mici modificări în conținutul metodologiei, care se referă la funcții în situații speciale, precum și o intercalare în calendarul de desfășurare a concursului. În sensul că după intervalul 28 – 29 octombrie Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților a fost introdus intervalul 1 – 10 noiembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu, urmat pe 12 noiembrie de Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.4009 secunde