Criterii halucinante pentru personalul auxiliar în grila pentru gradația de merit alcătuită la nivelul IŞJ Constanța

10553
Criterii halucinante pentru personalul auxiliar în grila pentru gradația de merit alcătuită la nivelul IŞJ Constanța - fondgradatii-1620919476.jpg
Comisia paritară din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, condusă în calitate de președinte al Comisiei pentru gradaţii de prof. Floriana Petre, inspector școlar general adjunct, a făcut publice numărul gradațiilor de merit pe funcții/discipline, precum și criteriile avute în vedere în fișa de autoevaluare.

La concursul de acordare a gradației de merit 2021 au fost aprobate în Consiliul de administrație al IŞJ Constanța un număr de 233 gradații, după cum urmează:

• Personal didactic de predare: educatoare/institutor învățământ preșcolar. Profesor învățământ preșcolar – 32; învățător/institutor învățământ primar/ profesor învățământ primar – 45; limba română – 15; limba latină – 1; limba engleză – 11; limba germană – 1; limba franceză – 8; limba turcă maternă – 1; istorie – 4; științe socio-umane – 2; religie – 6; geografie - 5; matematică – 15; informatică – 4; fizică – 6; chimie – 4; biologie – 5; arte – 8; educație fizică și sport – 8; cluburi sportive școlare/LPS – 3; Palatul Copiilor – 1; învățământ special – 6; învățământ profesional și tehnic-profesori – 12; învățământ profesional și tehnic-maistru – 3; consiliere psiho-pedagogică – 2;

• Personal didactic de conducere – 3.

• Pentru personalul didactic auxiliar: secretar – 7; bibliotecar -1; informatician -5; administrator financiar – 5; laborant – 1; administrator de patrimoniu – 3.

Și dacă la criteriile pentru fișa de autoevaluare în ceea ce privește profesorii și directorii nu e loc de întors, ele fiind stabilite de Ministerul Educației, în ceea ce privește personalul didactic auxiliar, sarcina stabilirii acestei grile cade în atribuțiile comisiei paritare de la nivelul inspectoratelor școlare județene.

Numai că, ce să vezi, comparând grila de anul trecut cu cea făcută publică zilele acestea, la o primă citire, am observat că cele patru criterii generale pentru personalul didactic auxiliar sunt cele pentru profesori.

Oare poți cere unui contabil sau secretar activități complexe cu valoare instructiv-educativă, ei nefiind parte a procesului instructiv-educativ? Sau ce treabă are contabilul ori secretarul cu activitățile în scopul îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevilor. Organizează și ei ore remediale?

Alt exemplu este legat de activitățile de facilitare a procesului de incluziune școlară și în remedierea limbajului și a comunicării. Păi contabilul sau secretarul se ocupă de tulburările de limbaj? Nu cumva sunt în sarcina logopedului (singurul calificat)?

„Implementarea programului Școală după Școală/ A doua șansă/ învățământ dual sau vocațional învățământul dual”... chestie de „nuanță”: învățământul profesional și cel vocațional nu se implementează, ele fiind forme de organizare.

Dar iată ce ar trebui să mai puncteze contabilul în fișa de autoevaluare:

1 g) resurse educaționale deschise pentru elevi, profesori și părinți (probabil statul de plată pentru burse?)

2 b) elaborarea de suporturi de curs avizate de inspectorat sau minister

2 d) activitatea susținută în cadrul cercurilor pedagogice

2 f) membru în consiliul consultativ de specialitate al IŞJ, coordonator/responsabil cerc pedagogic. Nu cumva există doar pentru profesori (culmea, există și o procedură de selecție pentru Consiliul consultativ pe discipline)

2 g) reprezentant desemnat de comisiile naționale de organizare și desfășurare a examenelor naționale. Va să zică ministerul desemnează contabili pentru examenele naționale?

Și apropo de consiliul consultativ și administratorul de patrimoniu ar trebui să facă parte, ba mai mult, să fie autor de manuale, sau să evalueze și să fie metodist.

Am încercat, în zadar, să luăm legătura și cu prof. Mitică Iosif, președintele Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul preuniversitar constănțean, pentru a-i afla opinia în calitate de membru în comisia paritară, dar și de reprezentant al intereselor salariaților.

Așteptăm cu maxim interes afișarea, peste o lună, a listei candidaților la concursul de acordare a gradației de merit 2021 la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar. Am aflat, pe surse, că și anul acesta vor fi surprize.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3192 secunde