Prima zi a înscrierilor la Definitivat 2022. Proba scrisă, pe 20 iulie

352
Prima zi a înscrierilor la Definitivat 2022. Proba scrisă, pe 20 iulie - feedbackelevi-1631798816.jpg
De astăzi și până pe 14 octombrie are loc înscrierea, la unitățile de învățământ, a candidaților la examenul național de definitivare, etapă obligatorie pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Aseară, în Monitorul Oficial 887 a fost publicat Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021—2022, aprobat prin Ordinul nr. 5.239 din 9 septembrie 2021.

Iată care este calendarul desfășurării:

1.10-7.10.2021 Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București

Advertisement16.09-14.10.2021 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

15.10-29.10.2021 Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar

Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

până la 3.06.2022 Efectuarea inspecțiilor de specialitate

6.06-17.06.2022 Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică

20.07.2022 Susținerea probei scrise

27.07.2022 Afișarea rezultatelor

27.07-28.07.2022 Înregistrarea contestațiilor

28.07-3.08.2022 Soluționarea contestațiilor

4.08.2022 Afișarea rezultatelor finale

4.08-9.08.2022 Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați

9.08-16.08.2022 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației.

 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ candidații la proba scrisă sunt următoarele:

•        efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an;

•        calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;

•        media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

 

Reamintim că anul acesta, dintr-un total de 340 de candidați înscriși la începutul anului școlar trecut, 315 au putut participa la proba scrisă, dar s-au prezentat 299. În judeţul Constanţa, doar 58 de candidaţi nu au reuşit să obţină notă peste 8, procentul de promovabilitate fiind de 79,8%

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.9876 secunde