Școala nr. 24 „Ion Jalea” va găzdui proba scrisă a Definitivatului

729
Școala nr. 24 „Ion Jalea” va găzdui proba scrisă a Definitivatului - scoala24-1626081092.jpg
Inspectoratul Școlar Județean Constanța aduce în atenția celor 315 candidați admiși ultimele detalii legate de organizarea examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar- sesiunea 2021, Constanța.
Proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ – sesiunea 2021, va avea loc pe data de 14 iulie 2021, începând cu ora 09.00, la Școala Gimnazială Nr. 24 “ION JALEA” Constanța (str. Grivitei nr.70, Constanța).
Examenul va avea o durată de 4 ore (9,00 - 13,00) și va conține subiecte de specialitate și de didactica specialității, în conformitate cu metodologia în vigoare, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5434/2020.
Intrarea candidaților în săli se va face în intervalul orar 7.30 - 8.00, pe baza actului de identitate valabil (BI/CI, pașaport).
Candidaţilor li se interzice accesul în sală cu lucrări, manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate ca surse de informare pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Conform metodologiei, candidaţii care susţin examenul la disciplina limba latină sau limba greacă veche pot avea dicţionare iar cei de la specializarea economie, administrativ, poştă  pot avea planuri de conturi.
Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă, atrag după sine eliminarea candidatului din examen. Candidații eliminați pierd dreptul de înscriere în sesiunea următoare de examen.
Conform art. 26, alin (1), pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pix de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor/graficelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.
Afișarea rezultatelor inițiale se va realiza pe data de 21 iulie 2021, la centrul de examen și pe site-ul www.edu.ro.
Contestațiile se pot depune în aceeași zi, la Școala Gimnazială Nr. 24 “ION JALEA” Constanța, până la ora 20.00 și pe data de 22 iulie 2021, între ora 9.00 și ora 12.00.
Rezultatele finale se vor afișa la centrul de examen și pe site-ul www.edu.ro, pe data de 28.07.2021.

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică
Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.
Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde:

  • etapa I, eliminatorie – realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
  • etapa a II-a, finală – realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constând într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte
Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.

Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învăţământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă), prin hotărârea consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă, în condiţiile legii.

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, în condiţiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2708 secunde