S-a dat startul la gradații de merit, adică „maratonul” birocratic pentru încă 25% la salariu

4423
Din cinci în cinci ani, profesorii adună „bob cu bob”, îndosariază, sârguincios, documente doveditoare pentru demersurile în care au fost implicați, în vederea înscrierii la concursul pentru acordarea gradației de merit, activitatea la superlativ fiindu-le răsplătită cu un spor de 25% la salariu.Potrivit legislației în vigoare, de aceste gradații pot beneficia cel mult 16% din totalul angajaților din învățământul preuniversitar din județ, din care se scade numărul celor aflați în plată.

Maximul de punctaj pe care îl poate obține un candidat este de 150 puncte, grilele fiind diferențiate specific, iar perioada luată în calcul este 1 septembrie 2015 - 31 august 2020.

La „Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă”, al cărui punctaj maxim este de 90, nu putem să nu observăm că un profesor care a pregătit olimpici poate obține cel mult 7 puncte, în timp ce activitățile remediale, mai greu de... cuantificat, sunt „răsplătite” cu 12 puncte.

Se vorbește intens de atragerea de proiecte europene, dar acestea sunt subestimate, întreg Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională abia ajungând la 5 puncte. Și asta în condițiile în care se știe prea bine cât de cronofag este un asemenea demers.

Și, cu toate că multe cadre didactice s-ar fi așteptat la o revizuire, ținând cont de contextul pandemic în care a intrat învățământul românesc începând cu martie 2020, deocamdată... nimic. Probabil din 2022.Anul trecut, 249 de profesori constănțeni au primit gradație de merit


Începând de luni, 10 mai, comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean urmează să stabilească numărul gradațiilor de merit ce vor fi acordate în județul Constanța, precum și detalierea punctajelor aferente criteriilor, a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline/domenii/niveluri de învățământ.

La concursul pentru acordarea gradației de merit pot participa profesorii cu vechime de cel puțin 5 ani, evaluați cu calificativul „Foarte bine” în fiecare an școlar, fără sancțiuni disciplinare și care au performanțe în activitatea didactică. De asemenea, la concurs poate să ia parte și personalul didactic auxiliar cu vechime de cel puțin 5 ani, cu performanțe în activitate și calificativul „Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată, fără sancțiuni disciplinare sau penale.

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2021.

Anul trecut, la nivelul județului Constanța, conform listei inițiale, existau 249 de dosare depuse pentru mărirea cu 25% a salariului până în anul 2025, după cum urmează: patru directori, doi profesori de la Palatul Copiilor, 47 de educatoare, 53 de învățătoare, 18 profesori de limba română, doi de limba turcă, 10 de limba engleză, unul de limba germană, șase de limba franceză, 13 de matematică, patru informaticieni, șase profesori de fizică, cinci de chimie, șase de biologie, 10 de istorie, șapte de geografie, trei de științe socio-umane, nouă de religie, 12 de învățământ profesional și tehnic, cinci de Arte, 14 de educație fizică și sport plus doi de la cluburi sportive școlare, cinci consilieri psihopedagogici, șapte de la învățământul special și 39 de cadre cu funcții didactice auxiliare/administrator financiar.Calendarul complet al desfășurării concursului
Între 11 - 12 mai 2021 - Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriuÎntre 13 - 21 mai 2021 - Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.Între 24 - 28 mai 2021 - Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor

Între 31 mai – 15 iunie 2021 - Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor

Între 16 - 18 iunie 2021 - Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite


Până la 23 iunie 2021 - Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor

Până la 2 iulie 2021 - Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit

Până la 9 august 2021 - Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de meritComentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.6498 secunde