ARSVOM va fi exceptată de la constituirea garanției către Administrația Portuară

171
ARSVOM va fi exceptată de la constituirea garanției către Administrația Portuară - arsvomvafiexceptatadelaconstitui-1654710121.jpg
Firmele care închiriază infrastructură de transport naval de la administrațiile porturilor sau ale canalelor navigabile sunt obligate să constituie o garanție egală cu valoarea a trei chirii lunare, care să acopere riscul de neplată a chiriei. Măsura este prevăzută în Regulamentul privind închirierea infrastructurii de transport naval care aparține domeniului public al statului. Potrivit acestuia, contractul de închiriere intră în vigoare la data semnării lui, dar obligația administrației de a preda infrastructura de transport naval către locatar se naște numai după data constituirii garanției contractuale.

În portul Constanța, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a fost în imposibilitate de a încheia un contract de închiriere cu CN APMC pentru folosința terenului pe care se află bunurile sale, întrucât nu dispune de fondurile necesare pentru constituirea garanției contractuale. După cum se știe, ARSVOM este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și este finanțată de la bugetul de stat. Prin urmare, ar trebui să primească de la minister suma necesară acoperirii garanției în favoarea CN APMC.

Pentru a nu fi blocate sume de la bugetul de stat, ministerul urmează să decidă printr-un ordin modificarea regulamentului, în sensul exceptării ARSVOM de la obligația constituirii garanției contractuale, având în vedere caracterul de instituție publică finanțată exclusiv de la bugetul de stat. Pagina a fost generata in 0.3162 secunde