Bugetul statului a fost excedentar în luna ianuarie 2017

258
Bugetul statului a fost excedentar în luna ianuarie 2017 - bugetul-1488306958.jpg
Execuția bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2017 s-a încheiat cu un excedent de 3,0 miliarde de lei, respectiv 0,37% din PIB. În ianuarie 2016, excedentul fusese de 4,7 miliarde lei, respectiv 0,62% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 19,2 miliarde de lei, reprezentând 2,4% din PIB, au fost cu 5,7% mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creșteri la încasările din impozitul pe salarii și venit (+24,9%), impozitul pe comerț exterior și tranzacțiile internaționale (+10,1%), veniturile din capital (+63,9%) și la contribuțiile sociale (+9,4%).

Încasările din TVA au înregistrat o scădere de 24,8% față de ianuarie 2016, pe fondul reducerii cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016. De asemenea, rambursările de TVA au fost mai mari cu 75 milioane de lei față de aceeași perioadă a anului precedent, reprezentând 1,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 16,2 miliarde de lei, au crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă din anul precedent, diminuându-se cu 0,1 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 8,2%, ca urmare a majorărilor salariale acordate în a doua parte a anului 2016. Cheltuielile cu bunuri și servicii s-au redus cu 7,4%. Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 9,5%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei (OUG 99/2016), precum și alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale, cum sunt: creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 305,8 milioane lei, respectiv 0,04% din PIB.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3265 secunde