Ce cote de TVA se aplică în agricultură. Cine plăteşte taxa pe valoarea adăugată şi cine nu

169
Ce cote de TVA se aplică în agricultură. Cine plăteşte taxa pe valoarea adăugată şi cine nu - fond2-1610564027.jpg
Codul Fiscal din România prevede două tipuri de cote de taxe pe valoarea adăugată (TVA): cota generală şi două cote reduse. Cota standard de 19% şi cota redusă de 9% şi de 5%. Cum se va aplica în sectorul agricol, fermierilor care desfăşoară activităţi de producţie şi servicii agricole citiţi în materialul următor.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect datorat bugetului de stat şi care este colectat conform prevederilor prezentului titlu, aşa cum defineşte Legea 227/2015. Anul acesta a dus o schimbare şi anume dublarea plafonului de TVA la încasare. Sunt vizaţi contribuabilii mari înregistraţi în scopuri de TVA, a căror cifră de afaceri a fost în anul anterior, de până la 4,5 milioane de lei. Practic, se dublează plafonul de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei cât este de la 1 ianuarie. Această măsură vine să îmbunătăţească fluxul de numerar al contribuabililor cu dificultăţi financiare produse de pandemia de coronavirus. În cazul agricultorilor, pot opta pentru regimul special de TVA, care le oferă avantaje dar şi obligaţii. În primul rând, dacă vor să aplice regimul special trebuie să depună la organul fiscal o notificare în acest sens, pentru a fi înscrişi în Registrul agricultorilor, până la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă notificarea. Dacă vor să iasă din Registrul agricultorilor şi să aplice pentru regimul normal de taxă, trebuie să facă o notificare la organul fiscal şi va fi radiat din Registrul agriculturilor, nemaiputând aplica la regimul special timp de doi ani. Potrivit regimului special, agricultorul nu are obligaţia de a colecta TVA pentru livrările de produse agricole realizate de el şi nu are dreptul să deducă taxa achitată sau datorată pentru achiziţiile sale. De asemenea, agricultorul din regim special este scutit să ţină evidenţele în scopuri de TVA şi să depună decontul care rezultă de aici. Agricultorul însă are obligaţia să emită factură, să emită o menţiune în care se specifică în ce regim este şi care este procentul şi valoarea compensaţiei în cotă forfetară care i se cuvine. Registrul special de TVA pentru agricultori mai constă şi în aplicarea unei cote forfetare aplicată gradual. Procentul de compensare este acum de 8% şi se aplică produselor şi serviciilor agricole livrate sau prestate către persoane impozabile.Cum se aplică cotele de TVA


Cota standard de TVA de 19%, se aplică asupra bazei de impozitare pentru prestări de servicii şi livrări de bunuri. Livrarea de medicamente cu uz uman şi veterinar se realizează aplicând TVA de 19%. Livrarea alimentelor şi băuturilor destinate consumului uman şi animal, livrarea apei pentru irigaţii în agricultură, livrarea de îngrăşăminte, pesticide şi seminţe destinate însămânţării sunt supuse unui adaos comercial de 19%. Livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor avea o cotă redusă de 5%. Livrarea acestor alimente va fi însoţită de copia documentului de recunoaştere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepţia livrării efectuate către consumatorul final.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.1893 secunde