Cea mai de preț avuție a unei națiuni e… femeia

237
Cea mai de preț avuție a unei națiuni e… femeia - ceamaidepretavutie-1520518352.jpg
Adam Smith, fondatorul economiei politice moderne, afirma în celebra lucrare "Avuția națiunilor" (1776) că munca este cea mai de preț avuție a unei națiuni, mărimea ei depinzând de dimensiunea populației. Această teză a fost preluată de toate regimurile politice (capitaliste ori comuniste) și pusă la baza politicilor de creștere demografică.

Pentru economia modernă, populația este rezervorul de capital uman. De caracteristicile populației (mărime, structură pe vârste, sexe, nivele de pregătire și ocupații, distribuție în teritoriu și stare de sănătate) depind dimensiunea și calitatea acestui capital.

România se îndreaptă cu pași mari spre o criză profundă de capital uman. Datele Institutului Național de Statistică arată că, de la un pisc demografic de 22.810.035 de locuitori, la 7 ianuarie 1992, populația rezidentă a țării a ajuns la numai 19.644.400 de locuitori, la 1 ianuarie 2017. Pierderea a crescut la 3.165.635 de locuitori în decurs de 25 de ani. La acesta trebuie adăugați circa 4,5 milioane de români care și-au menținut rezidența în țară, dar muncesc în străinătate. Aceștia reprezintă un capital social de calitate pentru alte state.

v v v

Nici Adam Smith, dar nici teoreticienii ce i-au urmat, n-au recunoscut un fapt evident: acela că femeile și munca lor reprezintă nestemata cea mai de preț a avuției națiunilor. În societatea modernă, femeile muncesc cot la cot cu bărbații, susținând ramuri întregi ale economiei, dar muncesc din greu și în gospodărie, crescând copiii și susținând familia.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, din cele 19.644.400 persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau reședința obișnuită pe teritoriul României pentru cel puțin 12 luni, 51,1%, respectiv 10.041.800, erau femei. Ponderea lor este de 52,3% în mediul urban și de 49,8%, în cel rural. Cu alte cuvinte, femeile sunt mai… urbane decât bărbații, preferă orașul cu toate avantajele lui. Femeile au o pondere mai mare decât bărbații în 40 de județe, excepție făcând județele Vaslui și Tulcea.

Populația feminină, spune statistica oficială, este mai "îmbătrânită" decât cea masculină. Eu aș spune că e… mai matură. În timp ce vârsta medie a femeilor este de 43,3 ani, cea a bărbaților e de 40 de ani.

În ceea ce privește participarea populației la activitatea economică, cele mai recente date (din trimestrul III 2017) relevă faptul că populația ocupată era de 8.850.000 persoane. Dintre acestea, femeile reprezentau 43,7%. Absolut pe nedrept, munca din gospodărie, pentru creșterea și îngrijirea copiilor și nepoților nu este luată în calcul, când se vorbește de activitatea economică, cu toate că fără ea, societatea cu greu s-ar putea descurca. Bărbaților li se pare viața ușoară, numai datorită muncii în gospodărie a femeilor.

Deosebit de interesantă este structura populației feminine ocupate pe grupe de ocupații. Potrivit Institutului Național de Statistică:

- 1,2% dintre femei sunt cuprinse în grupa membrilor corpului legislativ al executivului, al înalților conducători ai administrației publice, conducătorilor și funcționarilor superiori;

- 19,9% lucrează ca specialiști în diverse domenii de activitate;

- 7,3% sunt tehnicieni sau alte categorii de specialiști în domeniul tehnic;

- 6,6% au statutul de funcționari administrativi;

- 20,2% sunt angajate ca lucrători în domeniul serviciilor;

- 21,1% sunt lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit;

- 8,5% sunt muncitori calificați și asimilați;

- 15,2% sunt cuprinse în alte categorii de ocupații.

În privința gradului de instruire, din totalul persoanelor ocupate de sex feminin, 23,9% sunt absolvente ale învățământului superior, 4,0% ale învățământului postliceal și de maiștri, 40,4% au absolvit liceul, iar 12,4% au terminat școli profesionale și de ucenici.

În anul 2017, 84,3% dintre femeile de 16 - 74 ani au folosit computerul în ultimele 3 luni, iar 86,1% au folosit internetul în aceeași perioadă.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4375 secunde