Crescătorii de animale pot depune cereri pentru Măsura 14. Ce acte sunt necesare

161
Crescătorii de animale pot depune cereri pentru Măsura 14. Ce acte sunt necesare - fondbunastareaanimalelor-1612807978.jpg
Crescătorii de porcine şi păsări au termen 21 februarie pentru a depune cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor”. Sprijinul pentru această măsură are forma unei plăţi fixe anuale şi se referă la îndeplinirea unor condiţii pentru a asigura sănătatea vieţuitoarelor din gospodării.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat că în perioada 9 - 21 februarie 2021 crescătorii de animale pot depune cererile de plată pentru Măsura 14, pachetul a) plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR 2014 - 2020. Cererea se poate completa online pe site-ul www.apia.org.ro, iar după tipărire, verificare și semnare se depune la Centrul judeţean al APIA. Cererea trebuie să cuprindă angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA deţinute de solicitant. Pe lângă cerere se mai depun şi copie CUI/CIF, după caz, documente care atestă calitatea de fermier activ, copie buletin/carte de identitate al/a titularului/administratorului/ reprezentantului legal /împuternicitului; Copie/copii autorizaţie/ii sanitar-veterinară/e pentru fiecare exploataţie deţinută înscrisă în cererea de plată.Se solicită schiţele grajdurilor


Pe lângă documentele mai sus menţionate se mai depun următoarele documente: a) porcine - Copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA. Copii ale documentelor care fac dovada că beneficiarul are la dispoziție echipamente specializate de măsurare și control a calității aerului; Copia documentului care atestă funcționarea în parametrii tehnici a echipamentului specializat de măsurare și control a calității aerului. b) păsări - Copia notificării către DSVSA referitoare la densitatea practicată; Pe copia schiței halelor fermierul va menționa aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică (carte tehnică) a aparatului/ instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile; Copia documentului care atestă că aparatul de măsurare a noxelor în vederea monitorizării acestora zilnice este la dispoziţie în exploataţie; Copia documentului care atesată funcționarea în parametrii tehnici a aparatului de măsurat noxe.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.0666 secunde