Cum puteți obține eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale

219
Cum puteți obține eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale - cumputetiobtineesalonarea-1491406818.jpg
În vederea depășirii dificultăților generate de lipsa temporară a disponibilităților bănești, pentru prevenirea acumulării de noi datorii și implicit suspendarea măsurilor de executare silită, ANAF le reamintește contribuabililor că pot beneficia de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale.


Agenția Natională de Administrare Fiscală este preocupată de accesarea de către contribuabilii care înregistrează obligații fiscale restante a unor eșalonări la plata acestora, având în vedere avantajele determinate de neînceperea sau suspendarea executării silite, posibilitatea participării la licitațiile publice ca urmare a faptului că obligațiile fiscale eșalonate nu mai sunt considerate restante, amânarea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate, în vederea anulării acestora la finalizarea eșalonării la plata.


Prin aprobarea unor înlesniri la plată a obligațiilor restante se au în vedere sprijinirea contribuabililor cu dificultăți generate de lipsa temporară a disponibilităților bănești precum și îmbunătățirea relațiilor contribuabililor cu administrația fiscală, prin eliminarea presiunii de recuperare a obligațiilor fiscale prin modalități de executare silită. 


Beneficiarii eșalonărilor la plata obligatiilor fiscale restante pot fi persoane fizice sau juridice, indiferent de modul de organizare. 


Eșalonarea la plată se acordă pentru toate obligațiile fiscale administrate de ANAF, înscrise în certificatul de atestare fiscală. 


Condiții generale de accesare a unei esalonări la plată (cumulative) sunt următoarele:


- contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale (la data eliberării certificatului de atestare fiscală);


- să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănesti;


- să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de esalonare;


- să nu fie în procedura insolvenței sau în dizolvare;


- să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, conform codului de procedură fiscală. Dacă actele de stabilire a răspunderii sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită;


- să aibă constituită garanția.


(Temei legal: art. 184 - art. 209 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; OPANAF 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central).


Articole pe aceeași temă

Marţi, 21 Martie 2017
Stire din Economie : Ați efectuat plățile anticipate?
Pagina a fost generata in 0.3158 secunde