Estimări optimiste privind recuperarea economică

74
Guvernul a adoptat memorandumul privind Programul de Convergență al României pentru perioada 2021 – 2024, care urmează să fie transmis Comisiei Europene pentru coordonarea politicilor economice și bugetare în cadrul Uniunii, ca parte a Semestrului European. Totodată, măsurile cuprinse în cadrul acestuia răspund recomandărilor specifice de țară pentru România.Programul adoptat prezintă traiectoria și măsurile necesare pentru consolidarea finanțelor publice într-o manieră sustenabilă și echilibrată, care să nu afecteze capacitatea României de a sprijini economia și de a promova investițiile, ca modalitate de susținere a unei creșteri economice durabile. Programul de Convergență are la bază prevederile Strategiei fiscal-bugetare și prognoza cadrului macroeconomic pe termen mediu 2021-2024.


Potrivit estimărilor, recuperarea economică va fi completă în acest an, iar ritmul anual de creștere pe termen mediu se va apropia de 5%, susținut de bugetele în creștere pentru investiții publice.


Nivelul datoriei publice este estimat să rămână la un nivel sustenabil, sub valoarea de referință de 60% din PIB stabilit prin Tratatul de la Maastricht, în condițiile reducerii graduale a deficitului bugetar către un nivel inferior plafonului de 3% din PIB în 2024.


De asemenea, programul reflectă investițiile planificate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care se așteaptă să genereze o contribuție anuală pozitivă la creșterea economică pe termen mediu de aproape 1 punct procentual.
Începând cu anul 2020, România face obiectul Procedurii de deficit excesiv - din cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere, ca urmare a depășirii limitei de deficit bugetar de 3% din PIB în anul 2019. Comisia Europeană urmează să reevalueze în această lună situația bugetară a României pe baza informațiilor transmise prin Programul de Convergență și ne așteptăm la o analiză pozitivă din partea acesteia, iar recomandările specifice de țară din acest an să reflecte obiectivele noastre de politici economice.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2199 secunde