Guvernul Ponta a făcut pact cu UE

399
Guvernul Ponta a făcut pact cu UE - victorponta-1341160927.jpg
Europa se simte rău. Economia scârțâie din toate încheieturile, ioc - investiții, creditele sunt scumpe, iar șomajul e în creștere. Aceasta ar fi cea mai corectă traducere a concluziilor Consiliului European, din 28 - 29 iunie 2012.Organismul cel mai înalt al Uniunii avertizează că trebuie să ne așteptăm la lucruri mai grave, căci Europa parcurge din nou "o perioadă de tensiuni intensificate". Momentul actual este definit astfel: "Criza existentă în jurul datoriei suverane și vulnerabilitatea sec-torului financiar, împreună cu persistența creșterii reduse și dezechilibrele macroeconomice, încetinesc redresarea economică și dau naștere unor riscuri la adresa stabilității uniunii economice monetare (adică a zonei euro - n.n.). Aceasta are un impact negativ din punctul de vedere al șomajului și poate exercita presiuni asupra potențialului Europei de a be-neficia de pe urma îmbunătățirii treptate a perspectivei economice mondiale."Pentru redresarea situației, reprezentanții celor 27 de state comunitare s-au angajat să întreprindă: acțiuni de abordare a tensiunilor de pe piața financiară, să reclădească încrederea, să relanseze creșterea și să mențină zona euro. Măsurile fac obiectul documentului intitulat "Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă".În cele ce urmează, vom face o scurtă prezentare a axelor de acțiune cuprinse din acest pact, de importanță capitală pentru România. În primul rând, guvernele vor trebui să realizeze un sistem fiscal consolidat, diferențiat și favorabil creșterii economice. Altfel spus, pentru a stimula un sector sau altul, vor putea apela la măsura reducerii taxelor și impozitelor, dar și la investiții de stat. Care anume domenii ar trebui să beneficieze de aceste soluții? E vorba de "investițiile din domeniile orientate spre viitor și legate în mod direct de potențialul de creștere al economiei". Comisia Europeană urmează să prezinte un raport privind domeniul de aplicare al acestor măsuri.O altă axă de acțiune se referă la "reluarea activității normale de creditare a economiei și finalizarea urgentă a restructurării sectorului bancar". Cum vor fi determinate băncile comerciale să renunțe la măsurile excepționale, care blochează creditarea? Cea mai bună măsură - spunem noi - ar fi retragerea statelor de pe piața împrumuturilor. Abia atunci băncile comerciale și-ar relua funcția de finanțator al economiei reale și s-ar relua competiția pe piața creditării. Șomajul și consecințele sociale ale crizei reprezintă o altă axă de acțiune. Pactul are în vedere, în mod expres, accesul tinerilor pe piața muncii și obținerea unei prime experiențe profesionale. Ofertele de angajare, stagiile de formare, de ucenicie vor fi sprijinite din fondul social european. Statele vor trebui să elaboreze planuri naționale privind locurile de muncă și să utilizeze posibilitățile de finanțarea temporară a recrutării.În toamna anului 2012, Comisia Europeană va prezenta noi măsuri de stimulare a creșterii economice, ca parte a celui de al doilea act privind piața unică. În această direcție, s-au înregistrat deja câteva progrese: adoptarea propunerii privind standardizarea, acordul obținut în cadrul Consiliului cu privire la propunerile privind contabilitatea, capitalul de risc, fondurile de antreprenoriat social, soluționarea alternativă și online a litigiilor. Se așteaptă un acord asupra propunerilor privind achizițiile publice, semnătura electronică și recunoașterea calificărilor profesionale. Pentru stimularea finanțării economiei, se arată în document, UE a mobilizat suma de 120 de miliarde de euro (echivalentul a circa 1% din venitul național total brut al UE). Faza-pilot a emiterii de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor ar trebui lansată imediat. Metoda va aduce investiții suplimentare de până la 4,5 miliarde euro, destinate unor proiecte-pilot referitoare la infrastructuri-cheie în domeniul transporturilor, al energiei și al rețelelor de bandă largă. În cadrul fondurile structurale s-au operat realocări de sume în sprijinul cercetării și al inovării, al IMM-urilor și al ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. O sumă suplimentară de 55 de miliarde de euro va fi dedicată măsurilor de stimulare a creșterii economice în perioada actuală.Foarte important, statele membre au posibilitatea de a opera realocări de sume în cadrul pachetelor naționale de finanțare, în conformitate cu normele existente și în cooperare cu Comisia Europeană.Guvernul Ponta ar trebui să lase la o parte disputele politice și să pună osul la muncă. Începând chiar din această săptămână, în colaborare cu Banca Națională, băncile comerciale, patronatele și sindicatele, ar trebui să lucreze la transpunerea "Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă" în programe naționale de acțiune.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2259 secunde