HoReCa ar putea să primească ajutor financiar de la stat

145
HoReCa ar putea să primească ajutor financiar de la stat - horecaarputeasa-1618501728.jpg
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) a publicat, joi, 15 aprilie, un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Prin acest ordin peste 73.200 de companii din sectorul HoReCa ar putea beneficia de o schemă de ajutor de stat, care are un buget de 500 de milioane de euro, şi ar urma să se deruleze până la 31 decembrie 2021. Banii sunt asiguraţi de la bugetul de stat, iar plata se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar. Granturile acordate vor fi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN specificate în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative. Să nu fie întreprinderi în dificultate şi/sau nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19, să nu depăşesc plafonul de 1.800.000 euro, să nu facă obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, să nu se afle în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat, să îşi menţină activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plăţii sumelor sau 24 de luni de la data plăţii sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro şi să fi depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2121 secunde