Specula cu terenuri agricole va fi supraimpozitată

291
Afacerile speculative cu terenuri agricole sunt în pragul morții, căci guvernanții le-au pus gând rău. Iată, Legea nr. 17 din 2014 privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan va fi modificată printr-o ordonanță de urgență, al cărei proiect a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii.

Inițiatorii susțin că legea actuală are unele prevederi neclare, ce conduc la situații lipsite de previzibilitate și la impedimente, pe termen mediu și lung, în circuitul civil, referitoare la încheierea actelor de transfer a proprietății asupra terenurile agricole.

Drept urmare, proiectul de act normativ aduce clarificări în privința preemptorilor (titularii dreptului de preempțiune, ai dreptului de a cumpăra cu prioritate un bun) de rang I, respectiv rang II, în vederea înstrăinării, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan, astfel:

- preemptorii de rangul I sunt: coproprietarii terenului, soții, rudele până la gradul al treilea, inclusiv, și afinii până la gradul I, în această ordine;

- preemptorii de rangul II sunt: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții.
Totodată, proiectul de act normativ stabilește necesitatea respectării condițiilor având ca obiect dovada domiciliului, reședinței, sediului social, sediului secundar situat pe teritoriul național pe o perioadă de cinci ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, în cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii, persoane fizice sau persoane juridice, ai imobilelor vecine.

Dar cea mai importantă este prevederea referitoare la supraimpozitarea unei categorii de vânzări de terenuri. Se propune ca, în cazul în care înstrăinarea terenului agricol are loc înainte de împlinirea a opt ani de la dobândirea lui, proprietarul să achite un impozit în cotă de 80% aplicat asupra diferenței dintre valoarea terenurilor la momentul înstrăinării și cea de la momentul dobândirii lor. Rolul acestui impozit este acela de a descuraja tranzacționarea în scop speculativ a terenurilor.

O cotă de 60% din impozitul provenit din revânzare a terenurilor va fi virată la bugetul de stat, iar restul de 40%, la bugetul unității administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află terenurile care au făcut obiectul înstrăinării. Totodată, se precizează faptul că impozitul prevăzut reprezintă un impozit suplimentar față de impozitul datorat potrivit Codului fiscal.


Modificările legislative ar trebui să pună capăt speculei cu terenuri și să grăbească procesul de concentrare a acestora în mari exploatații agricole. În continuare, România se confruntă cu un grad ridicat de fărâmițare a proprietăților agricole, cu existența unui mare număr de terenuri mici pe care se practică agricultura de subzistență, multe dintre ele fiind lăsate pârloagă. 
Fărâmițarea exploatațiilor agricole constituie o frână în calea modernizării agriculturii, a creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor agricole și a investițiilor în sisteme moderne de irigații. Din cauza ei, producțiile la hectar din România continuă să se situeze sub nivelul mediu al celor din țările occidentale.

Rămâne de văzut dacă modificările legislative își vor atinge scopul, dacă evazioniștii nu vor găsi calea pentru a se sustrage, ca și până acum, de la plata noului impozit. Iată, în prezent, ofertele de pe piața terenurilor agricole din județul prezintă variații mari de preț, ce pot fi un indiciu al prezenței evaziunii fiscale. Când un teren este vândut la un preț situat cu mult sub prețul mediu, te întrebi dacă vânzătorul și cumpărătorul nu s-au înțeles să declare în acte un preț cu mult sub cel real, pentru ca impozitul datorat statului să fie cât mai mic.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3081 secunde